Sociālo lietu pārvaldes ieguldījums, atbalstot Ukrainas civiliedzīvotājus

24.02.2023. Sociālo lietu pārvalde

2022. gada februārī Jelgavas valstspilsētā tika izveidota  īpaša starpnozaru speciālistu darba grupa, kas koordinēja Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu un nepieciešamā atbalsta sniegšanu.  Minētās darba grupas ietvaros darbojās arī  Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieki, kuru uzdevums bija gan organizēt sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, gan piedalīties starpnozaru jautājumu risināšanā, sadarbojoties ar  citām pašvaldības iestādēm, kā, piemēram, Sabiedriskais centrs, Izglītības pārvalde, Pašvaldības operatīvās informācijas centrs u.c. 

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums nosaka, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tādas pašas tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kādas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktas Latvijas iedzīvotājiem. Līdz ar to, organizējot  sociālo palīdzību un pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem, bija jāsakaras ar daudziem izaicinājumiem, kas bija jārisina ļoti īsos termiņos, kā, piemēram, darbinieku pārstrukturizācija iestādes ietvaros, skaidras naudas izmaksu organizēšana, procesu organizēšana maksimāli efektīvā un racionālā veidā, u.c. Jāuzsver, ka efektīva atbalsta sistēma bija iespējama tikai kopējas sadarbības rezultātā.

 

Kopumā 2022. gadā Ukrainas civiliedzīvotājiem Jelgavas valstspilsētā sociālie pakalpojumi un palīdzība tika sniegta 682 363 eiro apmērā,  nodrošinot garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksu  1117 Ukrainas civiliedzīvotājiem, pabalsta krīzes situācijā izmaksu 959 Ukrainas civiliedzīvotājiem, pabalsta medicīnas pakalpojumu apmaksai izmaksu 66 Ukrainas civiliedzīvotājiem, mājokļa pabalsta izmaksu 217 Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī citu pabalstu izmaksu.

 

Jelgavas sociālo lietu pārvalde turpina sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem arī 2023. gadā. Sadarbība un palīdzība ir vārdi, kas raksturo rīcību Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam.

Ziņu sagatavoja

Sociālo lietu pārvalde

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies