Šonedēļ mācības klātienē atsāk divpadsmitie Jelgavas Valsts ģimnāzijā un 4. vidusskolā; nākamnedēļ – arī pārējās skolās

08.04.2021. Izglītības pārvalde

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta noteikumos un epidemioloģisko situāciju pilsētā, no 7. aprīļa klātienes mācības divas reizes nedēļā var notikt arī Jelgavas skolu 12. klašu audzēkņiem. Klātienē gan iespējamas mācības tikai tajos priekšmetos, kuros tiks kārtots eksāmens. Lai klātienes mācību process noritētu droši, reizi nedēļā 12. klašu skolēniem un skolas darbiniekiem, kuri ir ciešā kontaktā ar izglītojamiem, jāveic Covid-19 tests. Šonedēļ mācības klātienē Jelgavā atsāk divpadsmitie Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas 4. vidusskolā, bet pārējās vidusskolas un ģimnāzijas mācības klātienē divas reizes nedēļā sāks nākamnedēļ.

Jelgavas pilsētas skolu 12. klasēs mācās vairāk nekā 370 skolēnu. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza skaidro, ka, vadoties pēc epidemioloģiskās situācijas un ievērojot visus noteikumus, Jelgavā 12. klašu skolēniem mācību procesu klātienē var īstenot ne vairāk kā divas dienas nedēļā, turklāt tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiks kārtots eksāmens. "Tas nozīmē – latviešu valodā, matemātikā, svešvalodās un tajos priekšmetos, kuros skolēni izteikuši vēlmi kārtot eksāmenu, un tā ir fizika, bioloģija un ķīmija," stāsta G.Auza, norādot, ka katra skola klātienes mācību procesu organizē, izvēloties noteiktas nedēļas dienas, kā arī nodrošinot attālinātu mācību darbu citu klašu skolēniem. "Ik nedēļu tiks veikta izglītības iestādē klātienē nodarbināto un izglītojamo testēšana. Katra skola sazinās ar konkrētu laboratoriju, kas to nodrošinās, un organizē šo procesu savā skolā. Piemēram, Jelgavas 4. vidusskolā gan skolēnu, gan arī skolotāju testēšana notika otrdien, Jelgavas Valsts ģimnāzijā – trešdien, bet Jelgavas 6. vidusskolā tā plānota piektdien," stāsta G.Auza.

 

Šonedēļ klātienes mācības 12. klašu skolēniem atsākas tikai divās pilsētas skolās – 4. vidusskolā 8. aprīlī un Jelgavas Valsts ģimnāzijā 9. aprīlī. "Tehnoloģiju vidusskola, Spīdolas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 5. un 6. vidusskola un Amatu vidusskola, kurās mācās 12. klašu skolēni, darbu klātienē atsāks nākamnedēļ, nodrošinot klātienes mācības divas dienas nedēļā," stāsta G.Auza, norādot, ka šādi plānots strādāt turpmākās sešas nedēļas, jo 12. klašu skolēniem mācības beidzas 14. maijā, bet mācību gads – 18. jūnijā. Jāpiebilst, ka 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads noslēdzas 31. maijā.

 

Pārvaldes vadītāja uzsver, ka katra skola, organizējot klātienes mācību procesu, ievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības, cenšoties izvēlēties arī plašākās mācību telpas, lai nodrošinātu distancēšanos. Kā audzēkņiem, tā darbiniekiem obligāti jālieto sejas aizsargmaska, tiek vēdināti mācību kabineti un nodrošināts, lai skolās, kurās ir vairākas 12. klases, tās nesastaptos.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies