Turpinās bērnu reģistrācija jaunajā bērnudārzā "Alnītis"

19.03.2023. Izglītības pārvalde

Vecāki un bērnu likumiskie pārstāvji var veikt izmaiņas pirmsskolu rindu reģistrā, atzīmējot jauno pašvaldības bērnudārzu "Alnītis" kā vēlamo pirmsskolas izglītības apguvei savam bērnam. Pārreģistrācijai plānotais laiks – līdz 24. martam, bet vietu piešķiršanu paredzēts uzsākt 27. martā.  

Sākoties pārreģistrācijai, sistēmā tika konstatētas tehniskas problēmas, taču tās ir novērstas, un sistēma strādā bez traucējumiem. 

 

"Jaunā pirmsskolas izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā. Bērnudārzs "Alnītis" kā izvēle ir redzams Jelgavas pirmsskolu rindu reģistrā, un vecāki to var atzīmēt kā vēlamo. Pārreģistrācijai atvēlēts laiks ir līdz 24. martam, un tikai pēc tam sāksies grupu komplektācija," stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma, uzsverot, ka pieteikuma izmaiņu veikšanas ātrums neietekmēs vietas piešķiršanu – uzņemšana izglītības iestādē notiks pašvaldības saistošo noteikumu "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" 14. punktā noteiktajā kārtībā. Jāuzsver, ka vecākiem, kuru bērni jau ir reģistrēti pirmsskolu rindā, nevajag veidot jaunu pieteikumu, bet gan veikt izmaiņas esošajā, "Alnīti" pievienojot vēlamo izglītības iestāžu sarakstam.

 

"Alnīti" kā vēlamo izglītības iestādi vecāki un bērnu likumiskie pārstāvji varēs norādīt arī pēc 27. marta, reģistrējot jaunu pieteikumu vai arī reģistrējot izmaiņas esošajā, bet jārespektē, ka bērni, kas tiks uzņemti jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē, mācīsies tur līdz pat skolas gaitu uzsākšanai.

 

Plānots, ka sākotnēji "Alnītī" tiks uzņemti bērni no pusotra līdz četru gadu vecumam – kopumā 160 bērni astoņās pirmsskolas grupās. "Vietu sadales komisijas lēmumu par vietas piešķiršanu bērnu vecāki saņems e-pastā, bet tiem, kuri nav norādījuši e-pastu, Izglītības pārvalde paziņojumu par piešķirto vietu nosūtīs pa pastu uz vecāka deklarēto dzīvesvietas adresi," skaidro S.Joma, aicinot vecākus, kuru bērni gaida rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, pārliecināties, vai sistēmā norādītā kontaktinformācija – adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs – ir aktuāla un pa to ar vecākiem iespējams sazināties.

 

Vecākiem iespējami ātrāk un ne vēlāk kā paziņojumā norādītajā termiņā jāapstiprina vai jānoraida piedāvājums. Ja piedāvājums tiks noraidīts, uzaicinājums tiks izsūtīts nākamajam, kas gaida rindā. "Lūgums vecākiem būt atbildīgiem un pēc iespējas ātrāk sniegt atbildi, vai ģimene pieņem šo uzaicinājumu un bērns sāks apmeklēt "Alnīti". Tas jāzina, lai iespējami drīzāk nokomplektētu grupas un bērni varētu sākt pirmsskolas izglītības apguvi," tā S.Joma, piebilstot – ja vecāki noteiktajā termiņā noraidīs vai nereaģēs uz piedāvājumu, bērns tiks izslēgts no reģistra un vieta tiks piešķirta nākamajam bērnam.

 

Būtiski – ja bērns šobrīd mācās kādā no privātajiem bērnudārziem un ģimene saņems uzaicinājumu pāriet uz "Alnīti", bet vecāki to nevēlas, bērns var palikt privātajā izglītības iestādē – ģimenei tiks saglabāts pašvaldības līdzfinansējums.

 

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Izglītības pārvaldi pa tālruni 63012465.

 

Jāpiebilst, ka Jelgavas pašvaldības bērnu reģistru pirmsskolas izglītības apguvei uztur un nodrošina SIA "ZZDats".

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību departamentā

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies