Uzsākts jauniešu līdzdalību veicinošs projekts "Kontakts Jelgavā"

09.09.2022. Sabiedriskais centrs

Jauniešu pilsoniskās līdzdalības, iesaistes lēmumu pieņemšanā un aktīvas un atbildīgas rīcības veicināšanai Jelgavas pilsēta īsteno projektu "KONTAKTS JELGAVĀ", kurā iesaistījušās vairākas Jelgavas pilsētas skolas - Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola un Jelgavas 4. vidusskola.

Pojekta aktivitātes ir vērstas uz Jelgavas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieku prasmju, iemaņu, zināšanu, vērtību un attieksmes attīstību, kas ir nozīmīgs pamats jauniešu līdzdalības veicināšanā.

 

Projektā tiek izvirzīti  četri sasniedzamie mērķi:

  • veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību kompetences pilnveidošanu un sekmēt prasmju un iemaņu, zināšanu, vērtību un attieksmju attīstību, kas ir nozīmīgs aktīva un atbildīga jaunieša rīcības pamats;
  • mudināt un sniegt atbalstu skolu līdzšinējās pašpārvaldes darbības izvērtēšanā, veicinot jaunu dalībnieku iesaisti un veidojot uz iepriekšējās darbības analīzi balstītu jaunu pašpārvaldes darbības plānu, kā arī sagatavot īstermiņa un ilgtermiņa piedāvājumus dažādu jautājumu risināšanā skolēnu pašpārvaldes ilgtspējīgai attīstībai;
  • veicināt saliedētību Jelgavas valstspilsētas izglītības iestādēs, uzlabojot psiholoģisko  un emocionālo vidi;
  • uzlabot sadarbību starp izglītojamajiem un izglītības iestāžu atbalsta personām, pedagogiem un skolas administrāciju.

Projektā "Kontakts Jelgavā" plānotais iesaistīto skaits - aptuveni 300 personas - jaunieši, skolēnu pašpārvaldes locekļi un atbalsta personāls, skolu administrācija u.c., projekta izpildes gaitā kopumā iesaistot ap 5000 personām.

 

Projekts "Kontakts Jelgavā" (Līguma Nr.: VP2022/3-10., 15.08.2022.) tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 4000 eiro. Projekts tiek īstenots laika posmā no 2022. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim.

 

 

Foto: Pixabay.com

 

Informācija sagatavota

Iestādē "Sabiedriskais centrs"

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies