Vaivaru ielā atjaunota lietus ūdens sistēma

20.07.2021.

Lai uzlabotu lietus ūdens novadīšanu, Vaivaru ielas posmā no Staļģenes ielas līdz Vaivaru ielai 41 veikta lietus ūdens sistēmas atjaunošana, informē iestādē "Pilsētsaimniecība".  

Darbu laikā pārtīrīta grāvju gultne un nomainītas bojātās caurtekas. Veiktie darbi nodrošinās lietus ūdens novadi uz Staļģenes ielas grāvju sistēmu un tālāk uz Lielupi, novērsīs pārmitrinājuma veidošanos piegulošajos privātīpašumos, kā arī mazinās pavasara applūšanas risku.

 

Īpašuma un tam piegulošās teritorijas, tai skaitā grāvju,  kopšanu nodrošina zemes īpašnieks saskaņā ar 2012. gada 24. maija Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 12-15 "Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana". Iestāde "Pilsētsaimniecība" aicina īpašniekus novērtēt veiktos darbus un uzturēt grāvju sistēmu sakoptu, nodrošinot to pļaušanu un sakopšanu pēc pļaušanas, lapu un atkritumu izvākšanu, lai neveidotos caurteku aizdambējumi, kā arī neveidot materiālu atbērtnes pie grāvju nogāzēm, kas var veidot gultnes piesērējumu un ūdens līmeņu uzstādinājumu.

 

 

Informācija un foto: "Pilsētsaimniecība"

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies