"Jelgavas ūdens" pakalpojumu tarifs pilsētā nav mainījies 14 gadus; iesniegts jauns tarifu projekts

12.01.2022.

SIA "Jelgavas ūdens" 28. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas paredz no 1. aprīļa paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Šobrīd pilsētā spēkā ir 2008. gadā apstiprināti tarifi, un tie nav mainīti 14 gadus, taču šajā laikā būtiski augušas pakalpojumu tarifos iekļaujamās izmaksas – ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanas, elektroenerģijas, degvielas un citas ekspluatācijas izmaksas. Iesniegto tarifu projektu šobrīd izvērtē SPRK.

SPRK iesniegtais tarifu projekts paredz ūdensapgādes pakalpojumu tarifa pieaugumu no šobrīd spēkā esošā 0,74 EUR/m3 līdz 0,90 EUR/m3 (bez PVN). Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs mainītos no šobrīd spēkā esošā 1,02 EUR/m3 līdz 1,16 EUR/m3 (bez PVN).

 

SIA "Jelgavas ūdens" informē, ka kopš spēkā esošo tarifu apstiprināšanas uzņēmums Jelgavā ir realizējis piecus ES Kohēzijas fonda līdzfinansētus ūdenssaimniecības attīstības projektus: "Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta", "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta", "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta", "Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs" un "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta". Projektu gaitā ierīkoti jauni un pārbūvēti esošie ūdensapgādes inženiertīkli kopumā 70,2 kilometru garumā un kanalizācijas inženiertīkli 71,95 kilometru garumā. Tāpat ierīkota jauna ūdens sagatavošanas stacija un jauna otrā pacēluma sūkņu stacija, deviņi jauni dzeramā ūdens ieguves urbumi, trīs dzeramā ūdens ieguves urbumi pārbūvēti, bet 16 vecie urbumi tamponēti, ierīkotas 17 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un pārbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas, ierīkots slēgts dūņu lauks, izveidojot trīs caurbraucamus segtos dūņu laukus ar kopējo platību 4800 kvadrātmetri. Tāpat iegādāta specializēta traktortehnika notekūdeņu dūņu lauku ekspluatācijai. Pēc šo projektu realizācijas pilsētas blīvāk apdzīvotajos rajonos 99,9 procentus īpašumu var pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai un 99,5 procentus īpašumu – ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmai.

 

Iepazīties ar tarifa projektu, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus var SIA "Jelgavas ūdens" Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar ražošanas inženieri ekonomistu Ģirtu Ēdolu, tālrunis 20260348, e-pasts girts.edols@ju.lv.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Jelgavas ūdens" Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, e-pasts jelgavas.udens@ju.lv, kā arī SPRK Rīgā, Ūnijas ielā 45, e-pasts sprk@sprk.gov.lv.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies