"Lācīša" un "Zīļuka" bērni ar ģimenēm maina patēriņa paradumus

29.11.2021.

"Īstais brīdis sākt…" – ar šādu saukli šogad no 15. līdz 28. novembrim norisinājās Ekoskolu Rīcības dienas. Tajās piedalās arī divas Jelgavas Ekoskolas – pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" un "Zīļuks" –, mainot savus patēriņa paradumus un aicina to darīt arī citiem.

Rīcības dienas saukli katrs dalībnieks varēja papildināt ar to rīcību, ko vēlas uzsākt. Galvenais, tam jāatbilst aktuālai vides aizsardzības tēmai, kas saistīts ar ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem. Bērnudārza "Lācītis" Rīcības dienu sauklis ir "Īstais brīdis sākt mainīt savus patēriņa paradumus". Iestāde izvirzīja uzdevumu par 10 procentiem samazināt izmestās pārtikas daudzumu, vienlaikus veicinot izpratni par to, kāpēc atbildīgs pārtikas patēriņš ir svarīgs un, ko mēs visi kopā varam darīt. Ikdienā saskaroties ar pārāk izšķērdīgu rīcību ar papīru, otrs uzdevums, kas iestādē izvirzīts – uz pusi samazināt papīra nonākšanu nešķirotajos atkritumos. Lai to īstenotu, bērni apgūst elementāras zināšanas par papīra izmantošanas iespējām, mācās to izmantot atkārtoti. "Lācīša" kolektīvs izaicina sevi un arī apkārtējos, mudinot iepirkties apdomīgi – tikai tik, cik nepieciešams ēdienreizei, iepērkoties, ja iespējams, neņem plastmasas maisiņus, izmēģināt, dodoties iepirkties, ņem līdz savus traukus, maisiņus produktu iesvēršanai (tas noteikti ir videi draudzīgāk), izdomāt un izmēģini ko jaunu, piemēram, pagatavo maltīti no pāri palikuša, bet vēl laba ēdiena, kā arī ieviest citas atbildīgas rīcības savā ikdienā (samazini, šķiro, izmanto atkārtoti un citas).

 

Savukārt "Zīļukā" Rīcības dienu laikā ar bērniem pastiprināti runāts par dažādiem vides aizsardzības jautājumiem un ko mēs katrs – gan bērni, gan pieaugušie, – varam darīt, lai mazinātu šīs problēmas. Aktivitātes tika plānotas un realizētas visās grupās, katrai grupai izvēloties vecumposmam un savām interesēm atbilstošas rīcības. Grupu aktivitātes šajā mācību gadā: ūdens taupīšanas nozīme grupā un šo ieradumu turpināšana mājās; bukletu veidošana ar faktiem un ieteikumiem par tēmu "Apzinies elektrības patēriņu"; plakāta un bukletu veidošana vecākiem par tēmu "Dzīvība ūdenī"; sadarbībā ar vecākiem, no apģērbiem, kuri vairs netiek vilkti, bērni veidoja auduma paklājiņus, uz kuriem ikdienā varēs sēdēt; no otrreiz izmantojamiem materiāliem tika veidotas spēles, papildinot grupas materiālo bāzi; aktualizēta atkritumu šķirošanas tēmas grupā un ģimenēs. Bērni veidoja atkritumu konteinerus, pārrunāja, ko katrā konteinerā drīkst vai nedrīkst ievietot un kāpēc. Aktualizēts arī atkritumu šķirošanas jautājums ģimenēs – vecāki aizpildīja aptaujas anketas, bērni apkopoja iegūto informāciju un veidoja video prezentāciju vecākiem.

 

Ekoskolu Rīcības dienas notika no 15. novembra līdz 28. novembrim. Rīkoto pasākumu mērķis ir pievērst bērnu un jauniešu un plašākas sabiedrības uzmanību Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un šajā gadījumā, tieši attiecībā uz vides tēmām. Rīcības dienu noslēgumā notiks konkurss izglītības iestādēm, kurā gan ar interneta balsojumu, gan žūrijas vērtējumu tiks izvēlēti labākie akciju rīkotāji. Veiksmīgāko un interesantāko iniciatīvu autori saņems balvas.

 

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās ap 200 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 70 valstīs un tajā iesaistījušās 56 000 skolas. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības.  Vairāk informācijas Vides izglītības fonda mājaslapā – www.videsfonds.lv.

 

 

Foto: no "Zīļuka" arhīva

 

Informācija: bērnudārzi "Lācītis" un "Zīļuks"

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies