"Laflora" iepazīstina domes deputātus ar ieceri būvēt vēja parku

20.10.2021.

Šodien Jelgavas domes apvienotajā komiteju sēdē deputāti atbalstīja kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma "Laflora" ieceri par vēja elektrostaciju parka būvniecību Līvbērzes pagastā un elektropārvades kabeļu līnijas izbūvi no vēja parka uz 110 kV apakšstaciju "Miezīte" Jelgavā, Ganību ielā 86B, lai savienotu vēja parka apakšstaciju ar kopējo energoapgādes tīklu.

Uzņēmuma "Laflora" pārstāvji Jelgavas domes deputātus iepazīstināja ar uzņēmuma ieceri būvēt vēja parku un veidot atjaunīgās enerģijas oāzi jeb zaļo industriālo zonu. Jelgavas novada Kaigu kūdras purvā, kur uzņēmums "Laflora" pabeidz kūdras ieguvi, plānots veidot vēja elektrostaciju parku ar kopējo jaudu 90 MW, kas varēs saražot pat līdz pieciem procentiem no visa Latvijas kopējā elektroenerģijas patēriņa gadā. Vēja parks ļaus gan nodrošināt izstrādāto kūdras ieguves vietu ekonomiski pamatotu tālāko izmantošanu, gan arī būs kūdras ieguves un pārstrādes radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kompensējošs pasākums. Gada laikā vēja parks nodrošinās 112 000 t CO2 ietaupījumu, salīdzinot ar elektroenerģijas ražošanu dabasgāzes TEC, ļaujot uzņēmumam kļūt pilnībā klimatneitrālam.

 

Kā uzsver "Laflora" valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks, kūdras purva teritorija ap 760 hektāru platībā, kur tūlīt noslēgsies kūdras ieguves process un plānots veidot vēja parku, ir uzņēmuma īpašums.

 

SIA "Laflora" publiskotā informācija liecina, ka vēja parkā saražoto "zaļo" enerģiju plānots izmantot uzņēmuma pašpatēriņam kūdras substrātu ražotnē un tehnoloģiskajos procesos, kā arī veidot atjaunīgās enerģijas oāzi jeb zaļo industriālo zonu. Tā tiks radīta, veidojot siltumnīcu kompleksus dārzeņu un koku stādu audzēšanai vietējam patēriņam un eksportam, piesaistot inovatīvas ražotnes ar augstu enerogintensitāti un pievienoto vērtību, kā arī ražojot tīro ūdeņradi no "zaļās" enerģijas.

 

Šobrīd ir pabeigta ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un tā kā projektā paredzēts izbūvēt elektropārvades kabeļu līniju, kas šķērsos arī Jelgavas pilsētas teritoriju, SIA "Laflora" vērsās ar iesniegumu Jelgavas pašvaldībā, lūdzot akceptēt paredzēto darbību. Projekts paredz, ka 110 kV elektropārvades kabeļu līnija tiks izbūvēta autoceļu nodalījuma joslā. Vēja parka būvniecību paredzēts sākt 2023.–2024. gadā, bet ekspluatācijā nodot 2025. gadā. Būtiskākais ieguvums no vēja parka izveides ir iespēja tā tuvumā attīstīt "zaļo" industriālo zonu un radīt jaunas darba vietas, kā arī valsts līmenī stiprināt enerģētisko drošību. "Industriālo zonu attīstībā ieguvums būs arī tuvumā esošajai Jelgavas pilsētai, jo, piemēram, perspektīvā attīstāmā Jelgavas lidlauka teritorija ir tikai ap septiņu kilometru attālumā no vēja parka," uzsver U.Ameriks.

 

Jelgavas domes apvienotajā komitejas sēdē akceptētais lēmumprojekts vēl būs jāapstiprina Jelgavas domes sēdē 28. oktobrī.

 

Foto: "Laflora"

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies