Aicina organizēt projektus jauniešu kultūras dienai

09.05.2007.
Attēla autors: Jelgava pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors
Attēla autors: Jelgava pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors
Jauniešu kultūras dienas mērķis ir veicināt jauniešu radošo darbību, parādīt sabiedrībai jauniešu un jauniešu iespēju dažādību, kā arī jauniešu kultūras izpausmju daudzveidību Latvijā. Galvenie Jauniešu kultūras dienas uzdevumi ir veicināt jauniešu radošo darbību, radot jaunatnes dažādības attīstībai un kultūras veicināšanai labvēlīgu vidi, atbalstīt jauniešu, jauniešu iniciatīvu grupu, jaunatnes organizāciju (biedrību un nodibinājumu) projektus kultūras jomā, uzrunājot Latvijas jauniešus tieši viņiem veltītā dienā, demonstrējot visplašākās iespējas būt aktīviem dažādās jomās, nodrošināt jauniešiem iespēju paust savas spējas un dažādību, kā arī veicināt toleranci un labvēlību pret citiem. Būtisks ikviena indivīda un arī jaunieša identitātes veidotājs ir kultūra un māksla, tāpēc nozīmīgi ir ne vien šajās jomās jauniešiem sevi izpaust, bet arī apmainīties ar idejām par to – kā to izdarīt. Šo iespēju nodrošina Jauniešu kultūras diena.

Jauniešu kultūras dienas idejiskais saturs ietver dažādības, tolerances un cilvēktiesību principus, uzsverot dažādības un līdzdalības nozīmīgumu. Šāda ideja atbilst Eiropas Padomes 1995.gadā iniciētajai jaunatnes kampaņai par dažādību, cilvēktiesībām un līdzdalību „Visi dažādi – visi vienlīdzīgi” („All different – All equal”) idejai. Šīs kampaņas mērķis ir iedrošināt jauniešus piedalīties drošas un tolerantas sabiedrības veidošanā, kas balstīta uz cilvēktiesībām, dažādību, sociālo iekļaušanu, toleranci, cieņu un sapratni. Kampaņu organizē un vada Eiropas Padome, Jaunatnes un sporta direktorāts sadarbībā ar nacionālajām kampaņas komitejām, Eiropas Komisiju, Eiropas Jaunatnes forumu, iesaistītajām nacionālajām un starptautiskajām organizācijām. Tāpēc ir plānots ar Jauniešu kultūras dienas pasākumu īstenot kampaņu Latvijā.

Jauniešu kultūras diena notiks 2007.gada 12.augustā, kad jau astoto reizi visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā jaunatnes diena. Apvienoto Nāciju ģenerālā asambleja 1999.gada 17.decembrī savā rezolūcijā 54/120 iekļāva Jaunatnes ministru pasaules konferencē pieņemto rekomendāciju, ka 12.augusts ir pasludināms par Starptautisko jaunatnes dienu, kas ir svētki, kuros valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas un jauniešu organizācijas, kā arī jaunieši var norādīt un aktualizēt jauniešu problēmas globālā mērogā, jo 12.augustā visā pasaulē tiek organizēti jauniešu pasākumi: darba grupas, koncerti, semināri, kultūras pasākumi u.t.t., lai veicinātu jaunatnes iesaistīšanos sabiedrības dzīvē un izteiktu jauniešu viedokli par sev un sabiedrībai svarīgām tēmām.

Jauniešu kultūras dienā tiks organizēti jauniešu, jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju projekti ar mērķi pievērst uzmanību jauniešu kultūrai un mākslai. Šogad tiek plānots kultūras dienā organizēt mūzikas, mākslas, teātra, dzejas un prozas, deju, foto un video projekti, dizaina, apmācību un radošo darbnīcu projektus, kā arī popularizēt jauniešu iespējas.

Tuvāka informācija
Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Jaunatnes lietu departaments
+371 67356487

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies