Atbalsts iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā

04.06.2020.

Gan valstī, gan Jelgavas pilsētā ir rasti risinājumi, kā sniegt palīdzību iedzīvotājiem, kuri skarti ārkārtējās situācijas laikā.

Atbalsts visu diennakti – 8787

Jelgavnieki visu diennakti var saņemt atbalstu vēršoties Pašvaldības operatīvās informācijas centrā pa tālruņa numuru 8787.  Katrs gadījums tiks izvērtēts un piedāvāts iespējamais risinājums. Lai paplašinātu iespējas saņemt informāciju ārkārtējā situācijā, aicinām iedzīvotājus reģistrēties agrīnai apziņošanai www.karte.jelgava.lv.

 

Pabalsts krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm

Ģimenei (personai), kura valsts ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar infekcijas izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām piešķir pabalstu krīzes situācijā 80 eiro katram ģimenes loceklim mēnesī. Vairāk informācijas par piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

 

Psihoemocionālā atbalsta tālrunis

Ārkārtējās situācijas laikā izveidots psihoemocionālā atbalsta tālrunis 29383535, pa kuru jelgavniekiem ir iespēja saņemt psihologa atbalstu ārpus darba laika – no pulksten 17 līdz 22, tostarp brīvdienās un svētku dienās. Vairāk informācijas.

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņi tiek pārcelti no 15. maija uz 1. jūliju, un no 15. augusta uz 1. oktobri. Novembrī tas paliek nemainīgs – 16. novembris.

 

Pašvaldības nomas maksas atvieglojumi

Komersantiem, kas nomā pašvaldības mantu un krīzes laikā vēlas saņemt nomas maksas atvieglojumus, izpildot Ministru kabineta noteikumos paredzētos kritērijus, tiek piešķirts nomas maksas atvieglojums. Vairāk informācijas par piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

 

Pašvaldības finansējums privātajiem bērnudārziem un auklēm

Jelgavas pašvaldība turpina sniegt finansiālu atbalstu līdzšinējā apmērā visām pilsētas privātajām izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem jeb auklēm neatkarīgi no tā, cik bērnu šobrīd iestādi apmeklē. Vairāk informācijas.

 

Eiropas atbalsts

Iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, ir iespēja saņemt Eiropas Atbalsta fonda pārtikas preču komplektus un higiēnas un saimniecības preču komplektus. Par komplektu saņemšanas kārtību darba laikā zvanīt Jelgavas sociālo lietu pārvaldei pa tālruņa numuriem 63048914, 63007224. Vairāk informācijas par piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

 

Pašizolācijas iespēja

Jelgavnieki, kam nepieciešama pašizolācija un savā dzīvesvietā to nodrošināt nav iespējams, Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošina nepieciešamo pakalpojumu, piedāvājot  telpas. Vairāk informācijas.

 

Pakalpojumu sniedzēju iesaiste

Pakalpojuma sniedzējus, kas sadarbībā ar pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgajiem būtu gatavi iesaistīties, aicinām pieteikties pa tālruni 6300556763005556.

 

Noteiktie ierobežojumi un drošība

Iedzīvotāji aicināti būt līdzatbildīgi un par pulcēšanās un distancēšanās noteikumu neievērošanu ziņot Valsts policijai pa tālruni 110 vai Jelgavas Pašvaldības policijai pa tālruni 8550. Pašvaldība aicina visus iedzīvotājus būt atbildīgiem pret sevi un citiem, ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus un rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskās vietas. Iedzīvotājiem par ārkārtējās situācijas obligāto nosacījumu neievērošanu piemēro administratīvo atbildību vai kriminālatbildību.

 

Pašvaldības pakalpojumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija apmeklētājiem pakalpojumus sniedz attālināti. Ierastajā darba režīmā strādās Klientu apkalpošanas centrs, tomēr pašvaldība aicina iedzīvotājus klātienē pašvaldības administrācijā vērsties tikai īpašas nepieciešamības gadījumā. Vairāk informācijas.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies