Bibliotēkas gaida pārmaiņas

07.05.2007.
Jelgavas Zinātnisko bibliotēku un tās trīs filiāles - «Pārlielupe», «Miezīte» un «Zinītis» jau tuvākajos gados skars pārmaiņas - pašvaldība plāno pilsētā izveidot jaunu centrālo bibliotēku un filiāles nodrošināt ar jaunām telpām vai paplašināt pašreizējās.

Deviņdesmito gadu otrajā pusē tika reorganizēts Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas filiāļu tīkls - izveidoja jaunu filiāli Dobeles šosejā, filiāle Pārlielupē ieguva jaunas telpas, savukārt pilsētas centrā viena neliela filiāle tika pievienota centrālajai bibliotēkai. Tagad Jelgavas Zinātniskā bibliotēka ar trim filiālēm nodrošina lasītājiem pakalpojumu pieejamību dažādās pilsētas vietās.

Būtisks jaunieguvums bibliotēkai šogad būs Multimediju centra izveide - pašvaldība šim mērķim jau piešķīrusi līdzekļus telpas kosmētiskajam remontam, bet līdz gada beigām projekta ietvaros tiks iegādātas iekārtas, lai centrs varētu uzsākt darbu. Tas būs aprīkots ar modernākajām un jaunākajām tehnoloģijām un nodrošinās pilnīgu elektronisko resursu pieejamību klientiem. Tālākā nākotnē ar centra nodrošinājumu varētu attīstīt dokumentu un literatūras digitalizācijas procesu, kas ļaus klientiem, neizejot no savām mājām, ar interneta starpniecību digitālā formātā piekļūt ne tikai lasāmvielai, bet arī cita veida apkopotajai informācijai - filmām, mūzikai, dokumentiem. Uz šīs datu bāzes veidosies ļoti plaša informācijas banka, ko klients varētu neierobežoti izmantot.

Ir skaidrs, ka patreizējā centrālās bibliotēkas ēka ir morāli novecojusi un neatbilst šodienas vajadzībām. Gan klienti, gan darbinieki nav apmierināti ar bibliotēkas telpām un to funkcionalitāti, jo tās nespēj nodrošināt mūsdienu prasību izpildi. Viena no būtiskākajām problēmām Zinātniskajā bibliotēkas galvenajā ēkā šobrīd ir apkures sistēma. Jau šogad tiks veikta izpēte, no kuras rezultātiem būs atkarīgs, vai iespējams situāciju uzlabot, atrisinot apkures problēmas atsevišķās iestādes telpās, vai nepieciešama pilnīga siltumapgādes sistēmas renovācija. Ieguldīt vērienīgus līdzekļus pašreiz nebūtu lietderīgi, ņemot vērā, ka nākotnē plānotas kardinālas pārmaiņas.

Domājot par bibliotēku servisa uzlabošanu, pašvaldība ir izstrādājusi koncepciju, kas paredz līdz 2013. gadam Jelgavā izveidot jaunu bibliotēku. Iespējams, ka šī projekta realizācijas instruments varētu būt publiskās un privātās partnerības princips. Pašvaldība ar saviem finanšu līdzekļiem tik īsā laika posmā nevar atļauties šādu vērienīgu projektu, ņemot vērā, ka pilsētā jau tiek īstenoti vairāki lieli projekti, piemēram, 4.vidusskolas piebūves un stadiona būvniecība, tādēļ tiek meklēti sadarbības partneri.
Plānots, ka centrālās bibliotēkas vajadzībām nepieciešamas telpas 2800 kvadrātmetru platībā, tām jābūt pieejamām cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Arī Pārlielupes filiālei būtu nepieciešams pilnveidot struktūru un izvietot to jaunās telpās. Taču, kamēr vērienīgā ideja par jaunas bibliotēkas tapšanu vēl nav nonākusi līdz realizācijas posmam, pašvaldībai jārūpējas, lai būtu nodrošinātas bibliotēkas šodienas vajadzības, lai ikviens lasīt kārs jelgavnieks, apmeklējot Jelgavas Zinātnisko bibliotēku Akadēmijas ielā 26, tās filiāles - bērnu bibliotēku «Zinītis» Lielajā ielā 15, bibliotēku «Pārlielupe» Loka maģistrālē 17 un Miezītes bibliotēku Dobeles šosejā 100, tur var atrast literatūru mācībām, darbam un atpūtai, kā arī ar tehnoloģiju palīdzību iegūt sev nepieciešamo informāciju.
Gunārs Kurlovičs,
Jelgavas Domes izpilddirektors

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies