Četros gados LLU pilnveidojusi zinātnes infrastruktūru 16,7 miljonu eiro vērtībā

04.04.2022.

Šā gada martā LLU noslēdzies apjomīgs Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana", kura laikā mērķtiecīgi pilnveidoti LLU zinātniskās pētniecības objekti Jelgavā un Skrīveros un nozīmīgi papildināts zinātniekiem nepieciešamais laboratoriju aprīkojums. Ar projekta atbalstu attīstīta arī Dārzkopības institūta un Agroresursu un ekonomikas institūta zinātnes infrastruktūra citās Latvijas vietās.

 

Zinātnes infrastruktūras pilnveide īstenota, lai stiprinātu LLU un tās pārraudzības institūciju kapacitāti un koncentrētu pētniecības resursus. Tādējādi veicināta zinātnisko institūciju rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras efektīva izmantošana tautsaimniecības problēmu risināšanai, kā arī palielināta Latvijas zinātnes izcilība un starptautiskā konkurētspēja.

 

Visi pilnveides darbi īstenoti atbilstoši LLU Attīstības stratēģijā 2015.–2022. gadam noteiktajiem prioritārajiem virzieniem biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Turklāt biozinātņu virziena stiprināšanai LLU sastāvā konsolidēts Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs. Tādējādi izveidots Augu aizsardzības zinātniskais institūts (Agrihort), kam izbūvētas atbilstošas telpas un laboratorijas Jelgavā.

 

Projekta vadītāja Ingrīda Mikiško informē, ka projekta īstenošanas gaitā LLU veikusi zinātniski pētniecisko resursu koncentrāciju Jelgavā, Pārlielupē. Tur atrodas jau pieminētais Augu aizsardzības zinātniskais institūts un modernizēta Tehniskās fakultātes Alternatīvo degvielu zinātniskā laboratorija, kā arī LLU Biotehnoloģiju laboratorija ar vairākām nodaļām. Tajā koncentrētas Latvijā unikālas zinātniskās iekārtas, kas nepieciešamas biozinātņu virziena pētījumiem. Papildus atjaunota Zemkopības institūta Laukkopības laboratorija Skrīveros.

 

Nozīmīgi papildinājumi īstenoti Veterinārmedicīnas fakultātē, kur pagājušā gada nogalē atklāts Klīnisko pētījumu centrs ar divām laboratorijām – Embriju transferences laboratoriju un SEG emisiju pētniecības laboratoriju. Pēdējā no tām izvietotas Latvijā unikālas SEG emisiju mērīšanas biokameras.

 

Tāpat pilnveidotas inženierzinātņu laboratorijas Vides un būvzinātņu fakultātē, kur tiek īstenoti nozīmīgi pētījumi būvzinātnē, ģeodēzijā un vides zinātnē. Kā nesenākais izveidotais objekts ir Meža fakultātes Starpnozaru zinātniskās pētniecības laboratorija blakus Kokapstrādes katedrai Dobeles ielā, kura iekārtošana vēl turpinās.

 

LLU centrālajā ēkā – Jelgavas pilī – īstenoti rekonstrukcijas darbi un izveidots Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrs, kas atklāts 2018. gadā un jau kalpo kā tīklošanās un sadarbības platforma Latvijas un starptautiskajiem zinātniekiem. Tas uzskatāms par starpdisciplināru pētījumu ierosmes un pētniecības rezultātu popularizēšanas centru Latvijā un starptautiskā līmenī.

 

Kopumā LLU uzbūvējusi vai atjaunojusi septiņus zinātniskajai pētniecībai paredzētus objektus, kuros ieguldīti 5,1 miljoni eiro, un iegādājusies vairākus simtus zinātnisko iekārtu komplektus 6,9 miljonu eiro vērtībā. No kopējā projekta finansējuma 16,7 miljoni eiro vērtībā LLU izmantojusi 12,6 miljonus eiro, bet tās zinātniskās institūcijas – Dārzkopības institūts un Agroresursu un ekonomikas institūts – savā infrastruktūrā ieguldījušas 4,1 miljonus eiro.

 

Pēdējos četros gados daudzās LLU ēkās papildus ieguldījumi īstenoti, izmantojot arī citu projektu atbalstu un kombinējot dažādus finanšu instrumentus. Tādējādi pilnveidota gan zinātnes infrastruktūra, gan studiju un vispārējā universitātes vide.

 

Projekts "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana" (nr. 1.1.1.4/17/I/003) īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un cita publiskā finansējuma atbalstu.

 

 

Foto un informācija: LLU

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies