Darba prasmju apguve bezdarbniekiem

11.05.2007.
Attēla autors: Jelgava pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors
Pasākums tiks īstenots bezdarbniekiem:
- kas ieguvuši vispārējo izglītību, bet vēl nav izvēlējušies profesiju, kuru vēlētos apgūt;
- kas ieguvuši profesionālo izglītību, bet ilgstoši ( vairāk nekā divus gadus) nav strādājuši iegūtajā profesijā vai veselības problēmu dēļ nevar strādāt iepriekš iegūtajā profesijā.
Šajā pasākumā varēs iesaistīt :
- vecumā no 15 – 24 gadiem (ieskaitot);
- kam noteikta invaliditāte;
- personām sešu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (bērna kopšanas perioda) beigām;
- kam līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi;
- ilgstošie bezdarbnieki un citi.

Pasākuma mērķis ir piedāvāt iespēju bezdarbniekiem pārbaudīt savu profesionālo piemērotību, strādājot darba vietā pie darba devēja, lai izvēlētos profesiju pirms bezdarbnieku profesionālās apmācības, kā arī iegūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, kas veicinātu iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Viena bezdarbnieka iesaistīšanās ilgums Pasākumā nepārsniedz trīs mēnešus. Pasākuma laikā bezdarbnieki var pārbaudīt savu profesionālo piemērotību, strādājot vienā, divās vai trijās radniecīgās profesijās (pēc Latvijas Republikas profesiju klasifikatora vienas pamatgrupas ietvaros) – katrā ne mazāk par vienu mēnesi pie viena vai vairākiem darba devējiem.
Katram bezdarbniekam tiek nozīmēts darba vadītājs, kas ir ieguvis atbilstošu profesiju un/vai, kura darba pieredze profesijā ir ne mazāka kā divi gadi.

Darba devējs no NVA Pasākuma īstenošanai saņem :
- ikmēneša dotāciju samaksai valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā, ja bezdarbnieks nostrādājis normālu darba laiku, vai proporcionāli bezdarbnieka nostrādāto stundu skaitam.
- ikmēneša dotāciju samaksai darba vadītājam 50% apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas.

Darba devēji pieteikties dalībai pasākumā varēs jau nākamnedēļ.

Tuvākai informācijai
NVA Jelgavas filiāles
nodarbinātības organizatore
Anita Dolace
t. 3083391, 28254118Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies