Iespēja saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus

02.05.2022. Sociālo lietu pārvalde

Līdz 13. maijam Jelgavā deklarētās pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, aicina pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē" finansētajiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem.

Lai saņemtu projekta apmaksātos pakalpojumus, jāvēršas Jelgavas sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, 129. kabinetā, ar iesniegumu uzņemt projektā un piešķirt pakalpojumus projekta ietvaros. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldes speciālistiem: sociālo darbinieci darbam ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – tālrunis 63012541 vai sociālo darbinieci darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – tālrunis  63012533.

 

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti tie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas noteikti bērnam izstrādātajā individuālajā atbalsta plānā. Pakalpojumus var saņemt bērni līdz 18 gadu vecumam, kuriem ir noteikta invaliditāte, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem Jelgavas sociālo lietu pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu.

 

Sociālo pakalpojumu veidi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs:

 • rehabilitācijas pakalpojumi;
 • psihologa konsultācija;
 • reitterapija;
 • kanisterapija,
 • mūzikas terapija;
 • hidroterapija;
 • atelpas brīža pakalpojums bērniem, kuriem ir noteikta īpaša kopšana, u.c.

Sociālo pakalpojumu veidi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm:

 • fizioterapeita konsultācija;
 • rehabilitācijas pakalpojumi;
 • izglītojošās atbalsta grupas;
 • psihologa konsultācija, u.c.

Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar I vai II invaliditātes grupu tiek piešķirti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, kas noteikti personas individuālajā atbalsta plānā – tie var būt: dienas aprūpes centra pakalpojums, specializēto darbnīcu pakalpojums, aprūpes mājās pakalpojums, psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts u.c.

 

Projektam aicinātas pieteikties tās personas, kuras līdz šim nav saņēmušas Eiropas Sociālā fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē" (projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001)  pakalpojumus.

 

 

Informācija sagatavota

Iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies