Izsludina pieteikšanos biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursam

18.02.2021.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu "Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts" 2021. gadam. Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas pilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.

Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:

  1. sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas pilsētā;
  2. nevalstisko organizāciju telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (aprīkojums, biroja mēbeles), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;
  3. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;
  4. sociālo programmu īstenošanai;
  5. nevalstisko organizāciju pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:

  1. nekustamā īpašuma iegādei;
  2. politisko programmu īstenošanai.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, līdz 2021. gada 18. marta pulksten 17 slēgtā aploksnē. Katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese, adresāts Jelgavas pilsētas dome, "Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts". Projektu pieteikumu var iesūtīt arī pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 2021. gada 18. martu.

 

Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2021. gada 16. aprīlim. Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērotas vadlīniju prasības, netiks izskatīti. Projektu pieteikumi jārealizē līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

Projektu pieteikumu sagatavo, izmantojot veidlapu "Projekta pieteikums "Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts"", kura publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā "Pilsēta", "Sabiedrība", "NVO", ievērojot norādītās vadlīnijas. Turpat pieejams arī konkursa nolikums. Projekta pieteikuma veidlapu var saņemt arī Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Kontaktpersona jautājumiem un papildu informācijai par pieteikšanos: Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta komisijas sekretāre Ksenija Simonova. Tālrunis - 63005535, e-pasts ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.

 

Projektu konkurss norisinās, pamatojoties uz nolikumu "Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība" (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr.15/4),

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies