Izveidota pirmā LLU padome

26.04.2022.

Šodien, 26. aprīlī, Ministru kabinets izskatījis un atbalstījis Zemkopības ministrijas ierosinājumu apstiprināt par LLU padomes locekļiem Arni Muižnieku, Artūru Bukontu, Signi Bāliņu, Arvīdu Barševski un Ģirtu Krūmiņu. To atlasi un izvērtēšanu konkursa kārtībā trijās kārtās īstenoja LLU padomes locekļu kandidātu atlases komisija. Viņi pievienosies LLU Senāta un valsts prezidenta izvirzītajiem padomes locekļiem, un sagaidāms, ka maijā padome sāks savu darbu pilnā sastāvā.

LLU ir biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, kas atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 17. septembra rīkojumam nr. 655 "Par valsts augstskolu tipiem" atzīta par zinātnes universitāti. Lai īstenotu Augstskolu likumā paredzētos grozījumus, kas attiecas uz pārvaldību maiņu, kopš 2022. gada LLU līdzīgi kā citās Latvijas augstskolās darbību sāks augstskolu padomes.

 

LLU kā zinātnes universitātes padomi veidos 11 tās locekļi. Piecus locekļus no sava akadēmiskā personāla vidus aizvadītā gada novembrī izvirzīja LLU Senāts. Tie ir Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Inga Ciproviča, Dārzkopības institūta vadošā pētniece Edīte Kaufmane, Vides un būvzinātņu fakultātes vadošais pētnieks un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju noslēguma darbu komisiju loceklis Vladislavs Vesperis, Tehniskās fakultātes profesors Gints Birzietis un Veterinārmedicīnas fakultātes docents Armands Vekšins.

 

Papildus, iesaistot plašāku sabiedrību, piecus padomes locekļus atklātā konkursa kārtībā izvirzīja Zemkopības ministrijas veidota LLU padomes locekļu kandidātu atlases komisija, kuras vērtētos kandidātus 26. aprīlī apstiprināja Ministru kabinets. Tie ir Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs A.Muižnieks, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas un asociācijas "Latvijas Koks" izpilddirektors A.Bukonts, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente un Latvijas Universitātes profesore Signe Bāliņa, Daugavpils universitātes zinātņu prorektors, profesors Arvīds Barševskis un Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš.

 

Savukārt vienu padomes locekli bija tiesības virzīt valsts prezidentam Egilam Levitam. Prezidents darbam LLU padomē izraudzījās bijušo Latvijas zemkopības ministri un ministru prezidenti Laimdotu Straujumu.

 

LLU Padomes atbildībā būs LLU ilgtspējīga attīstība, stratēģiskā un finanšu uzraudzība, kā arī LLU darbības nodrošināšana atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem. Līdz ar Padomes darbības uzsākšanu mainīsies funkciju sadale līdzšinējās universitātes lēmējinstitūcijās – Senātā un Konventā, kas nostiprinātas Augstskolu likumā, kā arī būs nepieciešami LLU Satversmes grozījumi. Par tiem universitātes Konvents lems jau šī gada 18. maijā.

 

 

Foto un informācija: LLU

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies