Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs aicina - "Būsim gudri īstajā brīdī!"

31.08.2006.
Laiks no mums prasa kļūt aizvien gudrākiem, jaunākiem un modernākiem savos uzskatos un prasmēs.

Tāds ir darbinieks, kuru gaida darba devējs uzņēmumā, tāds ir skolotājs, kuru gaida šodienas skolēns un viņa vecāki. Tādēļ mūsu kopīgajai radošajai sadarbībai jākļūst aizvien ciešākai un mērķtiecīgākai.

Kad 1. septembrī būs norimis gatavošanās satraukums mūsu bērnu pirmajai skolas dienai, savas mācību gaitas varēsim pārdomāt arī mēs pieaugušie. Tādēļ aicinām visus interesentus 13. septembrī uz PIC «Atvērto durvju dienu», lai kopīgi uzsāktu jauno mācību sezonu.

Šajā dienā iepazīstināsim savus apmeklētājus ar jaunajām izglītības programmām, pasniedzējiem un kursu katalogu 2006./2007. mācību gadam.
Šogad, esam veidojuši jauno izglītības piedāvājumu atbalsta līnijās:
– skolām;
– uzņēmējiem;
– darbiniekiem;
– metālapstrādei;
– jauniešiem;
– senjoriem;
– darba meklētājiem;
– pašam sev.
Katra no šīm atbalsta līnijām ietver sevī izglītības pasākumu kopumu (kursi, semināri, lekcijas konsultācijas, praktikumi un citi), kas būs vērsts uz konkrētas mērķauditorijas vajadzību risināšanu.

Uzņēmējiem un darbiniekiem būs iespējas paaugstināt savas kompetences tādās jomās kā biroja darbs, informāciju tehnoloģijas, valodas, komandas darbs, uzņēmējdarbība un vadība.

Pedagogu tālākizglītībai esam ieguvuši Eiropas Sociālā fonda finansējumu un uzsākam īstenot divus vērienīgus projektus: «Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā» un «Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācību procesā».

Jauniešiem plānojam nodarbības, kas veicinās skolēnu apzinātu karjeras izvēli un sekmēs veiksmīgu studiju uzsākšanu. Jaunais piedāvājums: Tehniskā grafika, Datorgrafika Auto CAD – 2005, CorelDraw iesācējiem, Rasēšanas pamati spēlēs un uzdevumos, filozofijas radošā darbnīca, angļu valoda un radošā domāšana.

Metālapstrādes filiāle turpinās īstenot profesionālās kvalifikācijas programmas un piedāvās ar metālapstrādi saistītas datorgrafikas programmas. Jau oktobra sākumā, gadskārtējā «Metālapstrādes dienā» tiks prezentēts Metināšanas vēstures muzeja izveides projekts.

Īpaši esam padomājuši arī par tiem mazākumtautību iedzīvotājiem, kuriem vieglāk un pieejamāk datorzinības un svešvalodas mācīties krievu valodā.

Lai padarītu vēl ērtāku un ātrāku savstarpējo informācijas apriti, kā arī nodrošinātu iespēju pieteikties uz kursiem, semināriem, pasūtīt nepieciešamo mācību literatūru elektroniski, - esam izveidojuši jaunu interneta mājas lapu - www.jrpic.lv

Arī PIC metodiskā bibliotēka papildinājusi savus krājumus ar jauniem mācību līdzekļiem, video, audio ierakstiem un sagatavojusi informatīvus pasākumus par konkrētām tēmām – «Kā atrast darbu», «Mēs gatavojamies svētkiem», «Internets mans palīgs» un citām.

Mīļie jelgavnieki un rajona ļaudis, - vissirsnīgākie sveicieni jaunajā mācību gadā jums no jūsu izglītības iestādes – Pieaugušo izglītības centra!


Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra direktore
Sarmīte Vīksna

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies