Klientu apkalpošanas kārtība pašvaldības administrācijā un iestādēs

14.10.2021.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos ierobežojumus, Jelgavas pašvaldības administrācija, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības iedzīvotājus aicina pakalpojumus pēc iespējas saņemt attālināti. Daļa iestāžu ārkārtējās situācijas laikā klientus klātienē neapkalpo, bet citās noteikti ierobežojumi. Iestādēs, kur klienti tiek apkalpoti klātienē, jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tostarp jālieto sejas maska un jāievēro divu metru distance.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija

 

Pašvaldības administrācija, tostarp Klientu apkalpošanas centrs, klātienē apmeklētājus pieņem ar sejas masku un derīgu Covid-19 sertifikātu, kas jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no pulksten 9 līdz 12 un no 17 līdz 19; no otrdienas līdz ceturtdienai no pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 17; piektdienās no pulksten 9 līdz 12.

 

Klientu apkalpošanas centrā Covid-19 sertifikātu var izdrukāt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Dokumentus pašvaldībā var iesniegt pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

 

Ar pašvaldības administrācijas speciālistiem var sazināties pa tālruni:

• Klientu apkalpošanas centrs – 63005522, 63005537;

• dzīvesvietas deklarēšana – 63005503;

• Finanšu nodaļa – 63005550;

• Būvvalde – 63005576;

• Būvinspekcija – 63005566;

• Pašvaldības īpašumu pārvalde – 63005518;

• dzīvokļu jautājumi – 63005523;

• licencēšanas jautājumi – 63005528;

• Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde – 63005569;

• informatīvais izdevums "Jelgavas Vēstnesis" – 63048800.

 

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

 

Iedzīvotāju pieņemšana iespēju robežās notiek attālināti, tālrunis informācijai 63048914, 63007224, e-pasts soc@soc.jelgava.lv. Ārkārtējās situācijas laikā klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beidzas oktobrī vai vēlāk, tas automātiski bez klienta iesnieguma tiek pagarināts līdz 28. februārim.

 

Pārējām personām iesniegums, pretendējot uz sociālo atbalstu, jāiesniedz Sociālo lietu pārvaldei, ievietojot to pastkastītē pie Informācijas kabineta (115. kabinets), nosūtot pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv (jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu), iesniedzot caur portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" vai nosūtot pa pastu klienta oriģināli parakstītu iesniegumu, adrese: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001.

 

Bāriņtiesa

 

Apmeklējumam iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63081700. 

 

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa

 

Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus aicina saņemt attālināti – elektroniski portālā www.latvija.lv vai pa e-pastu dzimt@dome.jelgava.lv (dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu, adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001.

 

Dzimšanas, laulību un miršanas fakta reģistrāciju klienti var veikt tikai pēc pieraksta, iepriekš piesakoties pa tālruni 63080522. Klientu pieņemšanas laiki: pirmdienās no pulksten 13 līdz 19, otrdienās no 9 līdz 12 un no 14 līdz 17, trešdienās no 9 līdz 12, ceturtdienās no 9 līdz 12 un no 14 līdz 17, piektdienās no 9 līdz 12.

 

Iestāde "Pilsētsaimniecība"

 

Apmeklētājiem iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63084470, apmeklējuma laikā obligāti jālieto sejas maska un jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.

 

Nodevu samaksa, inženiertopogrāfisko plānu, būvniecības ieceru, tehnisko noteikumu, atzinumu izsniegšana vai saskaņošana notiek elektroniski.

 

Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana organizēta tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās. Apmeklējuma laikā jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. Izvērtējot pakalpojuma nozīmību, noteikts: ja pakalpojuma pieprasītājs nevar uzrādīt Covid-19 sertifikātu, viņam jābūt identificējamam. Apbedīšanas pakalpojumus var saņemt no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 15 līdz 17 un piektdienās no pulksten 12.30 līdz 14. Tālrunis informācijai 29238810, 63023845.

 

Jelgavas kultūras nams un kase

 

Jelgavas kultūras nams pieejams, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Izņēmums ir bērni līdz 12 gadiem, kuri dodas uz kādu no iestādes "Kultūra" amatiermākslas kolektīvu individuālajiem mēģinājumiem. Bērniem no 12 gadu vecuma pie ieejas jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts vai pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testa negatīvs rezultāts.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiāles

 

Bibliotēkas aicina lasītājus izmantot iespēju grāmatas rezervēt e-katalogā mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv. Klātienē pakalpojumi pieejami tikai reģistrētajiem lietotājiem. Datoru bibliotēkās var izmantot ne ilgāk par 30 minūtēm. Bibliotēkās notiekošos pasākumus un lasītavu var apmeklēt, tikai uzrādot Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

 

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs

 

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī un mājā Vecpilsētas ielā 14 klātienē tiek uzņemti apmeklētāji tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu.

 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs

 

Muzeja pakalpojumi klātienē pieejami, uzrādot Covid-19 sertifikātu. Izņēmums ir bērni līdz 12 gadu vecumam, kuri muzeju apmeklē pieaugušā vadībā. Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testa negatīvs rezultāts vai Covid-19 sertifikāts.

 

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"

 

Ārkārtējās situācijas laikā klienti tiek apkalpoti tikai attālināti. Dzīvokļu īpašnieki ar apsaimniekotāju aicināti sazināties telefoniski vai elektroniski, izmantojot uzņēmuma informatīvo sistēmu. JNĪP Klientu apkalpošanas daļas tālrunis – 63021828. Mājas pārvaldnieku tālruņa numuri pieejami mājaslapā www.nip.lv, sadaļā "Kontakti".

 

SIA "Jelgavas ūdens"

 

Apmeklētāju apkalpošana klātienē nenotiek. Taču iedzīvotāji tiks apkalpoti attālināti – telefoniski un ar e-pasta starpniecību.

 

Nepieciešamības gadījumā aicinām iedzīvotājus sazināties ar atbildīgajiem dienestiem un vienoties par jautājumu risināšanu attālināti.

 

Abonentu apkalpošanas daļa: epasts – dati@ju.lv, tālrunis 63022886;

Tehniskā daļa: epasts – td@ju.lv, tālrunis 63007106;

Projektu īstenošanas grupa: epasts – ieva.strode@ju.lv; iveta.ziverte@ju.lv; tālrunis 63007119;

Abonentu kontroles grupa: epasts – akd@ju.lv; tālrunis 63007698;

Dispečers: epasts – dispecers@ju.lv; tālrunis 63021091.

Biroja administratore: epasts – jelgavas.udens@ju.lv; tālrunis 63023575.

 

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies