Koronavīrusa ierobežošanai valstī noteikti drošības pasākumi

14.03.2020.

Ceturtdien, 12.martā, aizvadīta Krīzes vadības padomes sēde, kurā izziņots Pasaules veselības organizācijas paziņojums, ka koronavīrusa Covid-19 izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus un valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis. Ņemot vērā šī brīža situāciju pasaulē un valstī, noteikti epidemioloģiskās drošības un citi pasākumi, kurus, kopš ārkārtas situācijas izziņošanas, jāievēro ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Drošības pasākumi stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža, 12. marta, līdz 2020. gada 14. aprīlim, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Atbildīgā institūcija darbību koordinācijai ārkārtas situācijas laikā- Veselības ministrija, nosakot atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei par līdzatbildīgajām institūcijām.

 

Drošības pasākumi ārkārtas situācijas laikā:

 1. Valsts un pašvaldību iestādēm jāizvērtē un iespēju robežās jānodrošina klātienes pakalpojumu sniegšana attālināti.
 2. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem no 13.marta jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
 3. Tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 13. marta mācības attālināti, un centralizētie svešvalodu eksāmeni tiek pārcelti uz datumiem laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam.
 4. Tiek pārtraukti visi kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesi (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi).
 5. No 13. marta neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskā darbība pulcējoties.
 6. Tiek ierobežota arī neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

 7. Iespēju robežās jāatceļ, jāpārceļ un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai.
 8. Darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 477 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība"), jānodrošina, lai netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem.
 9. Ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījuma vietām jāierobežo apmeklējumi iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai.
 10. Var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam.
 11. Fiziskas personas tiek aicinātas atturēties no ārvalstu braucieniem.
 12. Personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā:

12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru,

12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi),

12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām,

12.4. jānovēro savu veselības stāvokli,

12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u. c.),

12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu,

12.7. Pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām:

12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju,

12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm,

12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku,

12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu.

13. Atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrā strādājošiem epidemiologiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, nepārsniedzot 60 stundas nedēļā. Veselības ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamie papildu finanšu līdzekļi tiek pieprasīti no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

14. Sākot ar 17. martu, tiks atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Tāpat no 17. marta personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Šis aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

 

Pasākumi tiek finansēti no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam", kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no  valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.

 

 

Foto: www.mk.gov.lv

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies