Latvijas Dabas fonds aicina pieteikties pļavu īpašniekus jaunam dabisko pļavu produktu zīmolam

23.02.2023.

Latvijas Dabas fonds projekta LIFE-IP LatViaNature laikā sāk dabiskās pļavas produktu zīmola izveidi un aicina pļavu saimniekus pieteikties kā sadarbības partneriem un potenciālajiem dabiskās pļavas produktu ražotājiem.

Dabisko pļavu produktu zīmols būs īpašs marķējums, kas ļaus patērētājam atpazīt produktus, kas nāk no dabiskajām pļavām, tādā veidā dodot iespēju atbalstīt pļavu saglabāšanu. Šis zīmols būs sadarbības un atbalsta mehānisms uzņēmējdarbībai ar augstu pievienoto dabas vērtību un jauns tirgus instruments vērtīgo un strauji izzūdošo dabisko pļavu saglabāšanai Latvijā.

 

Dabiskās pļavas produktu zīmola izveides mērķis ir atbalstīt dabisko pļavu saimniekus un ar zīmola marķējumu sniegt patērētājiem precīzu informāciju par produkta izcelsmi un devumu dabisko pļavu saglabāšanā. Zīmols kalpos kā apliecinājums ražotājiem par dabisko zālāju ilgtspējīgu un bioloģiskās daudzveidības veicinošu apsaimniekošanas veidu, kā arī būs atpazīšanas zīme pircējiem – vienota kvalitātes zīme dabiskajās pļavās ražotajiem produktiem. Ar augstu dabas vērtību un kvalitāti saistīta produkta marķējuma lietojums Latvijā būs jauna pieeja, kāda līdz šim bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā nav praktizēta. Zīmolu paredzēts izstrādāt līdz 2024. gada sākumam un patērētāji ar to varēs iepazīties "Pļava ienāk tirgū" aktivitātēs, norāda Latvijas Dabas fonds.

 

Latvijas Dabas fonds aicina pieteikties jaunajam zīmolam visus saimniekus, kuri vēlas uzlabot bioloģisko daudzveidību savos zālājos un ražot dabiskās pļavas produktus: zālāju īpašniekus un apsaimniekotājus, fiziskas un juridiskas personas;  apsaimniekojamo zemes platību visu aizņem dabiskie zālāji vai vien neliela daļa vai arī zālājiem ir potenciāls kļūt par dabiskajiem zālājiem; zālāji atrodas Natura 2000 teritorijās vai ārpus tām; pļavu saimniekus, kuri jau ražo produktus vai, kuri vēlētos sākt ražot pļavas produktus.

 

Latvijas Dabas fonds nodrošinās: apmācības un seminārus par zālāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un to potenciāla izmantošanu uzņēmējdarbībā, ieteikumus zālāju bioloģiskās daudzveidības uzlabošanas scenārijiem; ekspertu pakalpojumus pļavu botāniskā sastāva izvērtēšanai (arī tiem zālājiem, kuri šobrīd neatbilst bioloģiski vērtīgā zālāja statusam); iesaisti ražotāju atbilstības kritēriju izstrādē un atbilstoši tiem piešķirs zīmola vizuālās identitātes izmantošanas tiesības produktu marķēšanai un tirdzniecības veicināšanai; mārketinga komunikācijas aktivitātes zīmola produkta atpazīstamībai un virzīšanai tirgū.

 

Pļavu saimnieki aicināti aizpildīt pieteikuma anketu un iesūtīt līdz 31. martam e-pastā – plavasprodukts@ldf.lv. Plašāka informācija par pieteikšanos pieejama Latvijas Dabas fonda mājaslapā ŠEIT.

 

Dabiskās pļavas ir Eiropas Savienības un Latvijas apdraudētākās dzīvotnes. Šobrīd dabiskās pļavas Latvijā klāj vien 0,7% valsts teritorijas, tāpēc, lai tās saglabātu un tās pastāvētu, ir nepieciešama apsaimniekošana – pļaujot vai noganot. Dabiskajās pļavās mājo izcila dabas daudzveidība – vienā kvadrātmetrā var būt pat līdz 50 dažādām augu sugām. Pļavas arī sniedz plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu un ir Latvijai raksturīgās kultūrainavas daļa.

 

 

Foto: Canva.com

 

Informācija: Latvijas Dabas fonds

 

 

 

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies