Līdz 15. novembrim LLU doktoranti un maģistranti var pieteikties Jelgavas domes balvas konkursam

21.10.2021.

Līdz 15. novembrim jaunie LLU doktoranti un maģistranti aicināti pieteikties Jelgavas valstpilsētas domes izsludinātajā balvas konkursā, kas izveidota, lai veicinātu Jelgavas pilsētas attīstību, atbalstītu zinātniskās izstrādnes un jaunatnes interesi par zinātni.

Balva tiek piešķirta divas reizes gadā jaunajam LLU doktoram vai maģistrantam, kuri konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāki par 35 (trīsdesmit pieciem) gadiem un, kuru pētījums sekmē uzņēmējdarbības idejas īstenošanu, sniedz ieguldījumu Jelgavas pilsētas attīstībā, kā arī ir zinātniskās publikācijas vispāratzītos zinātniskos izdevumos (t.sk. indeksētas Scopus un Web of Science datubāzēs). Turklāt balvai atkārtoti pretendēt nevar.

 

Balvas pretendents iesniedz pieteikumu, pievienojot šādus dokumentus: Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) nodaļas, LLU Zinātnes padomes vai LLU fakultātes domes ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un jaunā zinātnieka raksturojums, konkursa darbu (var būt arī promocijas vai maģistra darbs), titullapā norādot pārstāvēto zinātnisko institūciju, darba nosaukumu, autora vārdu un uzvārdu, darba anotāciju latviešu valodā, zinātnisko publikāciju sarakstu un autora dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae). LLU saņem un apkopo konkursam iesniegtos dokumentus, un sadarbībā ar LLMZA sasauc Balvas konkursa komisiju.

 

Balvas pretendentiem līdz 2021. gada 15. novembrim jāiesniedz pieteikums LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā, 189. telpā, Lielā ielā 2, Jelgavā, LV-3001, tālrunis 63005685.

 

Konkursa nolikums

 

 

Foto: Jelgava.lv

Informācija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies