LLU divas atzinības par sadarbību ar ražotājiem jauninājumu ieviešanā

19.10.2006.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) divas fakultātes saņēmušas Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) atzinību par veiksmīgu sadarbību ar redzamiem ražošanas uzņēmumiem jauninājumu izstrādē un ieviešanā.

LDDK konkursā par labāko sadarbības modeli un piemēru starp komercsabiedrību vai darba devēju organizāciju un izglītības iestādi pavisam bija saņemti 30 pieteikumu no kuriem prestiža žūrijas komisija izraudzījās 12 labākos, kas pierāda to, ka bez sadarbības izglītības sistēmā nav iespējama darba devēju un darba ņēmēju darba produktivitātes celšana, uzņēmumu konkurētspējas palielināšana un iedzīvotāju labklājības līmeņa palielināšana ceļā uz zināšanām balstītu tautsaimniecību.

Nosakot labākos sadarbības piemērus, žūrija bija ņēmusi vērā sadarbības intensitāti, dažādību, finansiālo aspektu, teritoriālo pārklājumu, reģionālo attīstību, nodarbinātību, izaugsmi nozarē un tautsaimniecībā kopumā, kas balstīta uz zināšanām un inovācijām. Konkursa finālistu apbalvošanas ceremonijā, kas notika tradicionālā pasākuma “Inovāciju diena 2006” ietvaros, Gada balvu – bronzā darinātu lauvas figūru saņēma Liepājas akciju sabiedrība “Lauma” un 48. arodvidusskola. Taču divas citas balvas tika LLU pārstāvjiem. LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs Atzinības rakstu pasniedza akciju sabiedrībai “Latvijas finieris” un Meža fakultātei par ilgtermiņa sadarbību izglītības un pētniecības kapacitātes celšanā, kokrūpniecības nozares izaugsmes veicināšanā un pievienotās vērtības radīšanā. Savukārt ekonomikas ministrs Aigars Štokenbergs arī Atzinības rakstu pasniedza SIA KNAUF un Lauku inženieru fakultātei par veiksmīgāko studentu iesaistīšanu inovāciju radīšanas procesā būvniecības materiālu izstrādē un realizācijā.

Abām minētajām fakultātēm un to partneriem izveidojusies stabila un lietišķa sadarbība zinātnisko darbu izstrādē, prakšu vietu nodrošināšanā, radošu ārzemju komandējumu atbalstīšanā, starptautisku zinātnisko konferenču organizēšanā, stipendiju piešķiršanā, kā arī universitātes materiāli tehniskās bāzes modernizēšanā un studentu sadzīves apstākļu uzlabošanā, kas fiksēta divpusējā ilgtermiņa sadarbības līgumā. Turklāt LLU Meža un Lauku inženieru fakultāte arī pērnajā gadā izcēlās līdzīgā konkursā, kad guva atzinību par inovatīvo darbību augstas kvalitātes bērza sortimenta audzēšanā un saplākšņu fizikāli mehānisko īpašību uzlabošanā “Latvijas finierī” un jauna būvmateriāla izstrādē, tā ieviešanā ražošanā Dobeles firmā “Tenax”.

Interesanti atzīmēt, ka šīgada konkursā no Latvijas reģionālajām augstskolām LLU panākumi ir visredzamākie, jo vēl tikai Vidzemes augstskola atzinību guva vienā nominācijā – par sadarbību ar aktīvā tūrisma firmu “Eži”.
Minētie sadarbības piemēri, kā inovāciju dienas forumā uzsvēra LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs, ir labs pamats nākotnes izglītības sistēmas uzlabošanai, darba devēju ieinteresētības paaugstināšanai darbinieku izglītošanā atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām, kas izriet no Nacionālā attīstības plānā un Lisabonas stratēģijā noteiktajām prioritātēm.

Informāciju sagatavoja
LLU Preses daļas vadītājs
Juris Kālis
Tālrunis 3028085,29144960

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies