Noslēdzies projekts "Brīvs, prātīgs, atbildīgs"

08.10.2021. Sabiedriskais centrs

Lai pilnveidotu un stiprinātu starpinstitūciju sadarbību darbā ar jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem Jelgavas valstspilsētā, uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti un veicinātu viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, īstenots projekts jauniešiem "Brīvs, prātīgs, atbildīgs".

Jelgavas valstspilsētas jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām: jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji un u.c., jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju darbinieki, jauniešu līderi, uzņēmēji, darba dēvēji un citi iesaistītie projekta laikā ir īstenoja šādas aktivitātes:

  1. Informatīvās aktivitātes par projekta norises organizēšanu un potenciālo dalībnieku iesaiste projekta aktivitātēs, (projekta īstenošanas laikā);
  2. Projekta vadība un publicitātes pasākumu īstenošana, (projekta īstenošanas laikā);
  3. Jauniešu iesaiste un līdzdalība projekta plānošanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesā (attālināti, projekta īstenošanas laikā);
  4. Ir īstenotas pašvaldības, valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju un darba devēju  starpinstitūciju sadarbības aktivitātes (attālināti, 31.03.2021., 30.06.2021.);
  5. Kopā ar jauniešiem ir izstrādāta un īstenota pilotēšana praktisko aktivitāšu programmai (BPA Programma), izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā, jauniešu uzņēmīgumu, nodarbinātības piedāvājumu pilsētā un ņemot vērā jauniešu individuālās karjeras izglītības prasmes un vēlmi pilnveidoties. Savos pieteikumos jaunieši ir izrādījuši lielāku interesi par iespējām padziļinātāk iepazīt sešas profesiju jomas: medicīnu un farmāciju, tirdzniecību un loģistiku, būvniecību, IT tehnoloģijas, sabiedrisko ēdināšanu, kā arī izglītību un psiholoģiju  (daļēji attālināti, 07.04.-30.06.2021.);
  6. Apkopota informācija par projekta rezultātiem, noorganizēts projekta rezultātu prezentācijas pasākums (attālināti, 27.09.2021.).

 

Projekta noslēguma pasākumā piedalījās: Jelgavas valstspilsētas institūciju pārstāvji, BPA programmas autori: Jelgavas Pārlielupes pamatskolas pedagogs-karjeras konsultants, BPA programmas līdzizstrādātāja – Anna Donskaja un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste, projekta "Brīvs, prātīgs, atbildīgs" vadītāja - Jeļena Grīsle, Jelgavas skolu administrācija un karjeras speciālisti, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas locekļi, NVO pārstāvji, projekta dalībnieki,  jaunieši u.c. 

 

 

Foto: www.pixabay.com

 

Informācija sagatavota

Sabiedrības integrācijas pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies