Pagājušajā gadā divi domes sasaukumi 21 domes sēdē pieņēma 333 lēmumus

14.01.2022.

Aizvadītā gada jūnijā Latvijā notika pašvaldību vēlēšanas, līdz ar to 2021. gadā Jelgavas domē strādāja divi deputātu sasaukumi – līdz 30. jūnijam darbu turpināja iepriekšējā dome, bet kopš 1. jūlija lēmumus pieņem jaunā dome. Kopumā 2021. gadā notikusi 21 Jelgavas domes sēde, tostarp septiņas ārkārtas sēdes. Tajās pieņemti 333 lēmumi un izdoti 27 Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi, tajā skaitā grozījumi esošajos saistošajos noteikumos.

No 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam iepriekšējā sasaukuma domes deputātiem notika deviņas domes sēdes, tostarp divas ārkārtas sēdes. No tām astoņas Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ aizvadītas attālināti – videokonferences režīmā, bet viena – klātienē. Iepriekšējais domes sasaukums, kas strādāja no 2017. gada vasaras, pieņēma 128 lēmumus un izdeva 15 saistošos noteikumus (tajā skaitā arī grozījumus saistošajos noteikumos).

 

Iepriekšējā sasaukumā visās domes sēdēs (līdz 30. jūnijam) piedalījās deviņi no 15 domes deputātiem: Andris Rāviņš, Rita Vectirāne, Jurijs Strods, Inese Bandeniece, Mintauts Buškevics, Ivars Jakovels, Vilis Ļevčenoks, Aigars Rublis, Roberts Šlegelmilhs. Komandējuma, atvaļinājuma vai kāda cita iemesla dēļ vienu domes sēdi kavējuši pieci deputāti: Andrejs Eihvalds, Gunārs Kurlovičs, Dace Olte, Sergejs Stoļarovs un Lauris Zīverts, bet divas sēdes kavējis viens deputāts – Andrejs Garančs.

 

2021. gada 1. jūlijā uz pirmo domes sēdi pēc pašvaldību vēlēšanām sanāca jaunā Jelgavas dome, kas darbu turpina šobrīd. No 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim jaunajam domes sasaukumam notikušas 12 domes sēdes, tajā skaitā piecas ārkārtas. Sešas no tām aizvadītas videokonferences režīmā un tikpat – sešas – klātienē. Dome šī pusgada laikā pieņēmusi 205 lēmumus un izdevusi 12 saistošos noteikumus, ieskaitot grozījumus saistošajos noteikumos.

 

Visās domes sēdēs 2021. gadā no 1. jūlija līdz gada beigām ir piedalījušies seši no 15 Jelgavas domes deputātiem: R.Vectirāne, M.Buškevics, V.Ļevčenoks, Ilze Priževoite, J.Strods un Mārtiņš Daģis.

 

Komandējuma, atvaļinājuma vai citu iemeslu dēļ šī pusgada laikā vienā domes sēdē nav piedalījies A.Rāviņš, I.Bandeniece, R.Šlegelmilhs, Uldis Dūmiņš, Zenta Tretjaka, Andrejs Pagors, G.Kurlovičs, A.Rublis, Andris Tomašūns.

 

Pagājušajā gadā kopumā aizvadītas 53 četru domes pastāvīgo komiteju sēdes un piecas komiteju kopīgās sēdes. 19 Finanšu komitejas un piecu komiteju kopīgajās sēdēs izskatīti 195 jautājumi un apstiprināti 22 komitejas jautājumi; 14 Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēdēs izskatīti 48 jautājumi un apstiprināti deviņi komitejas jautājumi; 11 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdēs izskatīti 92 jautājumi, no tiem apstiprināti 32 komitejas jautājumi; 14 Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā izskatīti 58 jautājumi, no tiem apstiprināti astoņi komitejas jautājumi.

 

 

Infografika: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies