Paldies, skolotāji!

09.10.2021.

Latvijā Skolotāju diena aizvadīta pagājušajā svētdienā, bet piektdien, 8. oktobrī, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā godināti mūsu pilsētas pedagogi. Lai teiktu paldies par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā, 34 pilsētas pedagogiem pasniegts Jelgavas valstspilsētas domes Pateicības raksts.

"Sirsnīgs paldies jums par uzticību izglītībai, savai profesijai, par to, ka reiz dzīvē esat pieņēmuši šo ļoti nozīmīgu lēmumu kļūt par skolotāju. Mēs, Jelgavas pedagogi, esam spēcīga komanda. Risinot pat vissarežģītākās situācijas, zinu, ka kolēģi atsauksies nekavējoties, viņi būs gatavi dalīties ar zināšanām un pieredzi, atbalstīt viens otru un tas ir mūsu pilsētas izglītības sistēmas spēks. Visiem mums vēlu būt stipriem un turpināt atbalstīt vienam otru," pedagogiem vēlēja Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, aicinot turēt augstu savas profesijas godu un būt lepniem par to, ko dara.

 

"Šodien atrodamies senākajā izglītības iestādē mūsu pilsētā – "Academia Petrina", un tas ir zīmīgi, jo Jelgava jau izsenis tiek dēvēta par gudrības kalvi. Šis pienākums mums ir uzlikts un tas ar godu ir jānes tālāk. Pagājušais mācību gads nebija viegls ne jums, ne skolēniem, ne arī vecākiem, taču, neskatoties uz to, mūsu skolēniem ir uzvaras mācību olimpiādēs, dažādos konkursos un sporta sacensībās. Tas apliecina, ka ir paveikts milzīgs darbs. Paldies jums par darbu, par katras skolas ieguldījumu pilsētas kopējā izglītības sistēmā. Katrs no jums, skolotāji, pilsētai esat ļoti svarīgs gan bērnu izaugsmei, gan kopējai pilsētas izaugsmei," pilsētas skolotājus uzrunāja un sveica Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, vēlot, lai ieguldītais darbs turpina nest augļus rītdienai.

 

Skolotāju dienas pasākumā ar Pateicības rakstu tika sveikti pedagogi par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja G.Auza atklāj, ka šajā reizē katra pilsētas izglītības iestāde apbalvojumam izvirzīja vienu kolēģi no sava kolektīva, kurš ar savu attieksmi, profesionālo un nesavtīgo darbu ir lielisks piemērs pārējiem.

 

Ar Jelgavas valstspilsētas domes Pateicības rakstu apbalvotie pedagogi

 

Pirmsskolas izglītības iestādes

 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa"

Agita Rasiņa

 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis"

Sandra Ozoliņa

 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši"

Marina Freyberga

 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipari"

Solvita Māsa

 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis" 

Dace Smiltniece

 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

Gunita Pilandere

 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa"

Inese Valtere

 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" 

Ilvika Liepniece

 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa" 

Svetlana Skrīvere

 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte"

Evija Jansone

 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"

Baiba Medne

 

 • SIA "Barboleta" pirmsskolas izglītības iestāde "Mācos mācīties"

Ilze Mihailova

 • SIA "Edgars un Tamāra" pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

Jolanta Burņevska

 • SIA "Evons" pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte"

Natālija Rozenberga

 • SIA "Mītavas elektra" pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne" 

Ineta Kārkliņa

 • SIA "Rūķu māja" pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķu māja"

Vita Zavicka

 

Pamatizglītības iestādes

 • Jelgavas Centra pamatskola

Evija Dinsberga

 • Jelgavas 4. sākumskola 

Aiga Tomase

 • Jelgavas Pārlielupes pamatskola

Alla Minaļto

 • Jelgavas pamatskola "Valdeka"-attīstības centrs

Līga Pērkone

 • Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

Aija Smagare

 • Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš"

Liene Blauberga

 

Vidējās izglītības iestādes

 • Jelgavas 4. vidusskola

Inga Lankenfelde

 • Jelgavas 5. vidusskola

Aleksandrs Smirnovs

 • Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 

Lita Vēvere

 • Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Veronika Miglāne

 • Jelgavas Valsts ģimnāzija 

Liene Sabule

 

Profesionālās izglītības iestādes

 • Jelgavas Amatu vidusskola

Larisa Karpova

 • Jelgavas tehnikums

Valija Cimmere

 • Jelgavas Mūzikas vidusskola

Anna Zinovjeva

 

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

 • Jelgavas Mākslas skola

Kristīne Veinberga

 

Interešu izglītības iestādes 

 • Jaunrades nams "Junda"

Kristīne Jankeviča

 • Jelgavas Specializētā peldēšanas skola

Jeļena Visocka

 • Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Juris Lauris

 

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies