Palielina līdzfinansējumu pagalmu labiekārtošanai; sāk pieņemt pieteikumus

29.01.2020.

Jelgavas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" līdz 11. maijam izsludinājusi pieteikumu pieņemšanu pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu namu pagalmu lab­iekārtošanas programmā.

Pagājušā gada novembrī Jelgavas dome veica grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai", un ir palielināts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs projektu realizācijai. Nemainīgs ir kopējais pieejamais atbalsts pagalmu labiekārtošanai – 100 000 eiro –, taču maksimālais atbalsts darbiem, kam nepieciešama būvatļauja vai apliecinājuma karte, tagad ir 20 000 eiro (līdz šim – 10 000 eiro), savukārt darbiem, kam nepieciešams paskaidrojuma raksts, maksimālais pieejamais atbalsta apmērs ir 5000 eiro (līdz šim – 2000 eiro). Tāpat kā līdz šim pašvaldības atbalsts nevar pārsniegt pusi no kopējām projekta izmaksām, izņemot gadījumus, ja plānots sakārtot piebraucamo ceļu, kas kopīgs vairākām mājām, – tad pašvaldības atbalsts var būt līdz 80 procentiem no izmaksām. Ja projektu iesniedz vairākas mājas kopā, arī pieejamā atbalsta apmērs ir lielāks.

 

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods skaidro, ka maksimālā atbalsta apmērs palielināts, ņemot vērā arvien pieaugošās būvniecības darbu izmaksas.

 

24. februārī pulksten 18 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11 "Pilsētsaimniecība" organizēs sanāksmi par pieteikumu iesniegšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, arī zvanot pa tālruni 63084475 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, kā arī klātienē pirmdienās no pulksten 18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470. 

 

Kopš Jelgavā tika izveidota atbalsta programma daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, vēl nevienu gadu pilnībā nav apgūts viss pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums. Tā 2018. gadā no 100 000 eiro apgūti 42 350,84 eiro, realizējot astoņus projektus, savukārt pērn savu ieceri realizēja četras dzīvokļu īpašnieku kopības, izmantojot piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu 76 806,06 eiro apmērā. Pagājušajā gadā SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" īstenoja lietus kanalizācijas tīklu izbūvi Krišjāņa Barona ielā 10; DzĪKS "Dakstiņi" izbūvēja atkritumu konteineru novietošanas laukumu Pulkveža Brieža ielā 14; biedrība "A 28" atjaunoja ceļa segumu un izbūvēja lietusūdens kanalizācijas tīklu Akadēmijas ielā 28; biedrība "Katoļu 19" realizēja iebraucamā ceļa projektēšanu un labiekārtošanu, iekšpagalma lietusūdens novadīšanas sistēmas un kanalizācijas tīklu izbūvi un seguma sakārtošanu Katoļu ielā 19.

 

IESNIEGUMA VEIDLAPA un PLĀNOTO IZMAKSU TĀME.

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē 

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies