Par bērna drošību un uzvedību rotaļu laukumos ir atbildīgi vecāki

27.10.2021.

Pilsētvidē ir daudz vietu, kur īpaša uzmanība jāpievērš bērnu drošībai un vecākiem, pieskatot savas atvases, jābūt īpaši modriem. Šādas vietas ir arī bērnu rotaļu laukumi, kur nereti vecāki aizmirst par savu atbildību, ļaujot bērniem rotaļāties nepieskatītiem. Vecāka klātbūtne ne vienmēr nozīmē bērna pieskatīšanu – aizrunāšanās ar citiem vecākiem, sēdēšana telefonā vai novēršanās "tikai uz brīdi" ir pietiekami, lai bērns nokļūtu bīstamā situācijā.

Foto: Bērni atrodas rotaļu iekārtā neatļautā un bīstamā vietā, Uzvaras parks.

 

Rotaļu laukumi un to iekārtas pilsētā tiek uzturētas saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr.18 "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi". Tie nosaka nepieciešamos kontroles un uzraudzības pasākumus, lai novērstu vai mazinātu riskus publiskajā ārtelpā izbūvētajos spēļu un rekreācijas laukumos, kā arī tajos esošajām iekārtām un aprīkojumam. Pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība" informē, ka rotaļu laukumos pilsētā tiek veiktas pēcuzstādīšanas un arī regulārās pārbaudes. Nesen izveidotajos un rekonstruētajos rotaļu laukumos arī izvietoti informatīvie stendi par iekārtu atbilstošu lietošanu, aizliegumiem, tur norādīta apsaimniekotāja kontaktinformācija, kā arī informācija par to, kā rīkoties nelaimes gadījumā. Tomēr ne vienmēr laukumu apmeklētāji ar šo informāciju iepazīstas un tur norādīto ievēro.

 

Šogad vairākos pilsētas rotaļu laukumos notikušas vērienīgas izmaiņas – atklāta bērnu izklaides un atpūtas pilsētiņa Uzvaras parkā, jaunas iekārtas uzstādītas Ozolskvērā un pagalmā Loka maģistrālē, rotaļu iekārtas nomainītas arī citos rotaļu laukumos. "Rūpējoties par bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas iekārtu drošu lietošanu, ikdienā kāds vecāks vai nevienaldzīgs garāmgājējs nereti iesūta satrauktu ziņu par drošības noteikumu neievērošanu vai tīšu iekārtu bojāšanu rotaļu laukumos," stāsta "Pilsētsaimniecības" speciāliste Kristīne Lazdiņa, uzsverot: "Tā kā ikdienā sekojam līdzi rotaļu laukumu tīrībai, kārtībai, tehniskajam stāvoklim un nepieciešamības gadījumā organizējam iekārtu, seguma vai aprīkojuma remontu vai noņemšanu, esam pateicīgi vērīgajiem iedzīvotājiem, kas operatīvi informē par bojājumiem vai pārkāpumiem. Tas samazina laiku līdz brīdim, kad iekārta atkal ir droši lietojama. Taču vienlaikus uzrunājam vecākus, kuru bērni vai pusaudži rotaļu laukumos veic bīstamas darbības, uzkāpjot augstās vietās vai vietās rotaļu iekārtā, kas nav paredzētas kāpelēšanai. Šādi lielākie bērni rāda negatīvu piemēru mazākajiem un paši nonāk bīstamās situācijās. Aicinām vecākus ar bērniem regulāri pārrunāt šādas rīcības sekas un nepieļaut situācijas, kas var radīt traumas ne tikai pusaudzim, bet arī mazākiem bērniem, kuri turpat netālu spēlējas."

 

Ozolskvers_sez_augsa.jpg

Foto: Bērni atrodas rotaļu iekārtā neatļautā un bīstamā vietā, Ozolskvērs.

 

"Pilsētsaimniecība" atgādina, ka rotaļu ierīces, kas ir viegli pieejamas, domātas jaunākiem bērniem, bet ierīces, kurām ir grūtāk piekļūt, paredzētas vecākiem bērniem. Vecāki aicināti būt atbildīgiem un nepakļaut mazākos bērnus riskam, ieceļot ierīcēs, kas nav paredzētas viņu vecumam. Vecākiem ir jāizvērtē, vai bērns konkrētajā ierīcē ar visu var tikt galā pats. Pārvērtējot bērna prasmes, rodas traumēšanās risks. Nelaimes gadījumā vecāki bieži vien vaino apsaimniekotāju, bet pirmām kārtām jau vecāku pienākums pirms ierīces lietošanas ir novērtēt iespējamos riskus. Par bērna drošību atbildīgs ir vecāks! Iekārtas ir jāizmanto tām paredzētajā veidā, un par to atbildība jāuzņemas vecākiem vai personām, kas tajā brīdī bērnu pieskata.

 

bernu_drosiba_tab.jpg

 

Vienlaikus jāatgādina, ka vecāki, kuri savus bērnus atstāj bez uzraudzības, tostarp rotaļu laukumos, var tikt saukti pie administratīvās atbildības. Tieši tāpat kā pie administratīvās atbildības var saukt tos, kuri tīši bojā rotaļu laukumu elementus.

 

Uzvaras_parks_pacel1.jpg

Foto: Bērnu paceļ, lai aizsniegtu viņa vecumam un augumam nepiemērotu iekārtu, Uzvaras parks.

 

 

Foto: "Pilsētsaimniecība" un jelgavnieku iesūtīti foto

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies