Personu apliecinošu dokumentu, kuram beidzies derīguma termiņš, varēs izmantot līdz 30. aprīlim

06.09.2022.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) informē, ka stājies spēkā Personu apliecinošu dokumentu likuma pārejas noteikumu 9. punkts (turpmāk - Likums), kas nosaka, ka, ja Latvijas Republikā izsniegtam Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai bezvalstnieka personu apliecinošam dokumentam beidzies derīguma termiņš laikposmā no 2020. gada 1. marta, tas uzskatāms par derīgu personu apliecinošu dokumentu personas identitātes apliecināšanai klātienē Latvijas Republikā līdz 2023. gada 30. aprīlim, ja dokuments nav kļuvis nederīgs citu iemeslu dēļ.

Likumā noteiktais attiecībā uz personu apliecinoša dokumenta derīgumu nav attiecināms uz tādu personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (eID), kas kļuvis nederīgs citu iemeslu dēļ, piemēram, dokuments ir sabojāts, mainījušās dokumentā ierakstītās ziņas, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, valstiskā piederība.

Personu apliecinošu dokumentu, kuram beidzies derīguma termiņš laika posmā no 2020. gada 1. marta, var izmantot tikai procesiem vai pakalpojumiem, ko persona pieprasa, saņem vai īsteno klātienē, un šāds dokuments nevarēs tikt izmantots personas identitātes apliecināšanai elektroniskajā vidē, ar to nebūs iespējams saņemt elektroniskos pakalpojumus vai parakstīt dokumentus, jo beidzoties personas apliecībā (eID) noteiktajam termiņam, beidzas arī tajā iekļauto sertifikātu derīguma termiņš, un to nav iespējams noteikt garāku kā dokumenta termiņu, kā arī nav iespējams saņemt jaunus sertifikātus ar  personas apliecību, kuras derīguma termiņš ir beidzies.

PMLP vērš uzmanību, ka Fizisko personu reģistrā informācija par personu apliecinošu dokumentu derīguma termiņu netiks grozīta, tas paliks tāds, kāds norādīts personu apliecinošā dokumentā pie izsniegšanas. Informācija par personu apliecinošo dokumentu derīguma termiņa beigšanos Fizisko personu reģistrā informācijas saņēmējiem tiks nodota līdzšinējā kārtībā, atkarībā no konkrētās vienošanās, vai tiek sniegtas ziņas tikai par derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem vai arī par personu apliecinoša dokumenta neaktuālajiem (vēsturiskajiem) ierakstiem.

Papildu jautājumu gadījumā, jautājumus aicina sūtīt pa e-pastu sadarbiba@pmlp.gov.lv.

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies