Privātīpašnieki atbildīgi par savam īpašumam piegulošo teritoriju sakopšanu

09.10.2021. Pilsētsaimniecība

Pilsētas infrastruktūras uzturēšanā ļoti būtiska loma ir arī privāto teritoriju īpašniekiem. Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas saistošajiem noteikumiem gan juridiskas, gan fiziskas personas ir atbildīgas par savam privātīpašumam piegulošo teritoriju sakopšanu – zāliena pļaušanu, atkritumu savākšanu, grāvju, caurteku un publiskā lietošanā esošo ietvju (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu) uzturēšanu līdz brauktuves malai, tostarp nokritušo lapu savākšanu. Iestāde "Pilsētsaimniecība" atgādina, ka arī apstādījumos esošo koku zaru, dzīvžogu un citu apstādījumu stāvoklis jāuzrauga privāto zemju un privātmāju īpašniekiem.

Atsaucoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Jelgavas valstspilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana", fiziskām personām ir jāveic privātīpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo ietvju uzturēšana līdz 5 metriem, bet juridiskām personām – līdz 10 metriem no zemesgabala robežas. Īpašuma un tam piegulošajā teritorijā augošās zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 centimetrus.

 

Tāpat arī apstādījumos esošo koku zaru, dzīvžogu un citu apstādījumu stāvoklis jāuzrauga privāto zemju un privātmāju īpašniekiem. Jāatgādina, ka virs ietvēm zaru augstums pieļaujams ne zemāks par 2,5 metriem un virs brauktuvēm – ne zemāks par 4,5 metriem.

 

Jāpiebilst, ka šogad maijā tika veikti grozījumi saistošajos noteikumos "Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana", nosakot, ka privātīpašumiem piegulošo publisko ietvju tīrīšanu no sniega un kaisīšanu nodrošina pašvaldība. Tas nozīmē, ka ziemas periodā privātīpašumiem piegulošās publiskās ietves no sniega tīrīs pašvaldība, bet pārējā laikā par privātīpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo ietvju uzturēšanu ir atbildīgi privātīpašnieki.

 

Saistošo noteikumu ievērošanu uzrauga Jelgavas Pašvaldības policija. Jāatgādina, ka par pilsētas ielu un iekšpagalmu infrastruktūru objektu bojājumiem, nekārtībām un iespējamiem objektu uzlabošanas priekšlikumiem var ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa diennakts iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787 vai elektroniski, atzīmējot interaktīvajā kartē https://karte.jelgava.lv/.

 

 

Foto: "Pilsētsaimniecība"

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies