Tiks atvieglots decentralizētās kanalizācijas sistēmas informācijas sniegšanas process

02.12.2021. Pašvaldības operatīvās informācijas centrs

Šobrīd Jelgavā izstrādes procesā ir vienotas informācijas sistēmas elektroniskā versija, kurā varēs administrēt kanalizācijas ūdeņu savākšanu un nodošanu. Plānots, ka tā darbu sāks nākamā gada sākumā.

Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC) skaidro, ka sistēmas pilnveide nepieciešama, lai izskaustu nelegālu asenizācijas pakalpojumu sniedzēju komercdarbību, kā arī nodarītu pēc iespējams mazāku kaitējumu videi un samazinātu administratīvo slogu. Ar jaunās sistēmas palīdzību tiks nodrošināta vienkārša un, lietotājam saprotama, decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrēšana un daudz vienkāršāka pārraudzību visām iesaistītajām pusēm.

 

Jāatgādina, ka Jelgavas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot Jelgavas pašvaldības administrācijai pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas pieteikumu. Vairāk par to var uzzināt ŠEIT.

 

POIC norāda, ka Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas Informācijas sistēmas projekta īstenošana balstīta uz Ministru kabineta noteikumiem "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas nosaka notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

 

2019. gada 25. jūlijā Jelgavas pilsētas pašvaldības izdeva saistošos noteikumus "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā", kas paredz izveidot uz jau esošu informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu bāzes jaunu informācijas sistēmas platformu iedzīvotājiem, pakalpojuma sniedzējiem, uzskaiti veicošajām institūcijām un kontrolējošajām institūcijām, kurā veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, atskaišu iesniegšanu, pārraudzību un datu validēšanu.

 

 

Foto un informācija: Pašvaldības operatīvās informācijas centrs

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies