Tuvojas trešais NĪN nomaksas termiņš

06.08.2019.

15. augustā ir ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais trešais šā gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksas termiņš. Ja maksājums līdz paredzētajam termiņam nav veikts, likumā noteiktajā kārtībā tiek aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05 procenti no nenomaksātās summas par katru nokavējuma dienu.

Šogad vēl ir atlikuši divi NĪN nomaksas termiņi: 15. augustā un 15. novembrī. Tie ir aktuāli tiem iedzīvotājiem, kuri par savu Jelgavā esošo īpašumu nav samaksājuši NĪN par visu gadu līdz pirmajam maksājuma termiņam, kas bija 1. aprīlī vai otrajam maksāšanas termiņam, kas bija 15. maijs.

 

Jāatgādina, ka līdz nākamā gada beigām "PNB bankas" Jelgavas filiālē Katoļu ielā 18 fiziska persona NĪN var samaksāt bez komisijas maksas, norēķinoties skaidrā naudā. Tāpat komisijas maksa par NĪN netiek piemērota arī SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" norēķinu punktos.

 

Nomaksāt NĪN iespējams arī jebkurā bankā, internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī maksājuma mērķī precīzi norādot nodokļa maksātāja personīgā konta numuru par zemi un ēkām, īpašuma adresi vai kadastra numuru, par kuru veikts maksājums.

 

Tāpat var izmantot portālu www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv – tur pieejami pašvaldības banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija. Vienlaikus šajos portālos nodokļa maksātāji var pieteikties, lai atgādinājumu par NĪN samaksas termiņa tuvošanos saņemtu savā e-pastā, bet no portāla www.epakalpojumi.lv atgādinājumu iespējams saņemt arī mobilajā tālrunī īsziņas veidā.

 

Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam «Par nodokļiem un nodevām» un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Pirms piedziņas uzsākšanas personai tiek nosūtīts brīdinājums; ja tajā paredzētajā laikā un apmērā NĪN netiek samaksāts, lēmums tiek nodots piedziņai zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

Foto: no Zemgales Plānošanas reģiona arhīva

 

 

Informācija sagatavota 

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies