Uzsāk lokālplānojuma izstrādi zemes vienībām Cukura ielā 23, 25, 27 un 29

06.04.2022.

Jelgavas valstspilsētas dome 2022. gada 25. martā pieņēma lēmumu Nr.5/5  uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībām Cukura ielā 23, 25, 27 un 29, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā. Teritorijai mainīts funkcionālais zonējums no jauktas centru apbūves teritorijas uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju.

Lokālplānojuma izstrādi ir ierosinājis zemes vienību īpašnieks ar mērķi šeit attīstīt dzīvojamo infrastruktūru - dvīņu, rindu un nelielu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvi, biroju ēkas vai telpas, iekškvartālu labiekārtojumu, transporta infrastruktūru un inženiertīklus.

 

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja. Savukārt informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt pa tālruni: 63005493 un 63005475, vai rakstot e-pastu:  dace.sture@jelgava.lvsandra.ozola@jelgava.lv.

 

Ar lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

 

Informācija sagatavota

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies