Uzsāk sporta pasākumu projektu pieteikumu pieņemšanu

18.10.2006.
Jelgavas Sporta servisa centrs uzsāk sporta pasākumu projektu pieteikumu pieņemšanu konkursam uz pašvaldības līdzfinansējumu 2007.gadā.

Mērķis - veidot Jelgavas pilsētā daudzveidīgāku sporta pasākumu vidi, veicinot dažādu sporta veidu attīstību un atbalstot personu iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu sporta projektu izstrādē un īstenošanā.

Uzdevumi:
1. Organizēt kvalitatīvus sporta pasākumus Jelgavas pilsētā.
2. Iesaistīt sporta dzīvē Jelgavas pilsētas bērnus un jauniešus.
3. Atbalstīt Jelgavas pilsētas iedzīvotāju fiziskās aktivitātes, piedāvājot uz olimpiskajiem principiem balstītas sistemātiskas un daudzveidīgas sporta sacensības.

Projektu pieteikumus var iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas.

Projektu pieteikumi iesniedzami personīgi Sporta servisa centrā, 3.stāvā, Raiņa ielā 6, Jelgavā vai pa pastu (adrese: PI„Sporta servisa centrs”, Raiņa iela 6, LV-3001 ar norādi: Sporta pasākumu projektu konkursam).
Iesniegšanas termiņš: līdz 2006.gada 1.decembrim.
(kontakttālrunis 3027504, fakss 3027503, e-pasts: )

PROJEKTU PIETEIKUMU VADLĪNIJAS

1. Projektu pieteikumu veidlapa (atrodama www.jelgava.lv vai Sporta servisa centrā, Raiņa ielā 6, 3.stāvā)
2. Īss pasākuma apraksts, ne vairāk kā viena A4 lapa:
2.1. nosaukums,
2.2. mērķauditorija,
2.3. potenciālais dalībnieku skaits,
2.4. darbības programma,
2.5. izpildes termiņi.

3. Pasākuma finansējuma tāme, norādot visu izdevumu pozīcijas:
3.1. pieprasītais finansējums,
3.2. iesniedzēja ieguldījums.

Projektu pieteikumus vērtēs Jelgavas Domes Sporta komisijā. Vadlīnijām neatbilstoši noformētus projektu pieteikumus neizskatīs.

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies