Visos reidā pārbaudītajos objektos Jelgavā vides dienests konstatē pārkāpumus

14.10.2021.

Valsts vides dienesta (VVD) inspektori pagājušajā nedēļā visā Latvijā, tostarp Jelgavā, īstenoja degradēto teritoriju kontroles kampaņu, pastiprinātu uzmanību pievēršot atbilstošai nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanai un vides prasību ievērošanai autoservisu darbībā. Jelgavā pārbaudītas piecas adreses, un visās VVD inspektori konstatēja pārkāpumus, kas saistīti ar neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu. Mēneša laikā pārkāpumi jānovērš.

VVD informē, ka trīs dienās kopumā visā Latvijā pārbaudīti 103 objekti, no tiem Zemgalē – 13. Jelgavā VVD Zemgales reģionālās pārvaldes inspektori apsekoja piecas adreses, par kurām iepriekš saņemtas sūdzības. Pārbaudēs secināts, ka visās šajās adresēs atkritumi netiek atbilstoši apsaimniekoti. "Atšķirībā no Zemgales kopumā tieši Jelgavā netika konstatēts neviens uzņēmums, kurā tiktu veikta nereģistrēta saimnieciskā darbība, taču pilnīgi visās adresēs uzskatāmi redzams, ka atkritumi netiek atbilstoši apsaimniekoti, piemēram, nolietotie transportlīdzekļi tiek uzglabāti nepiemērotā vietā, veidā un apstākļos," stāsta VVD pārstāve Kristīne Kļaveniece.

 

Kontroles kampaņas laikā VVD apmeklēja metāllūžņu iepirkšanas punktu Tērvetes ielā – dienests bija saņēmis sūdzības par iespējamajām neatbilstībām metāllūžņu apsaimniekošanā, tostarp par darbībām ar nolietotiem transportlīdzekļiem, lai gan tam nav atļaujas. "Šīs pārbaudes mērķis bija noskaidrot, vai uzņēmums veic darbības ar nolietotajiem transportlīdzekļiem. Teritorijā inspektori atrada vienu motora pārsegu un metāla tvertni ar svina akumulatoriem, taču saskaņā ar atļauju tos uzņēmums drīkst uzglabāt," stāsta VVD pārstāve, papildinot, ka pārbaudes laikā toties konstatēti citi pārkāpumi. Piemēram, metāllūžņi tiek uzglabāti uz grunts seguma, un tas nav atļauts, kā arī teritorijā konstatēti vienreiz lietojamie propāna baloni, kurus saskaņā ar atļauju un normatīvajiem aktiem uzņēmums nedrīkst pieņemt un uzglabāt.

 

Kampaņas laikā vides inspektori arī pārbaudīja, kā autoservisos tiek ievērotas vides prasības ozona slāni noārdošo vielu un fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzes) izmantošanā jeb automašīnu kondicionieru uzpildē. Nelikumīgas F-gāzes pārbaudēs netika konstatētas, tomēr pusei no speciālistiem, kas strādā ar šīm vielām, nebija nepieciešamā sertifikāta. Darbības ar F-gāzēm drīkst veikt tikai sertificēti speciālisti, kuriem ir zināšanas, kā ar šīm vielām rīkoties, lai tās nenonāktu vidē un neveicinātu globālo sasilšanu, kuras rezultātā notiek klimata pārmaiņas. Šāds pārkāpums konstatēts arī kādā autoservisā Lapu ielā – tur speciālistam bija beidzies sertifikāta termiņš.

 

Pārbaudes veiktas arī divās adresēs Romas ielā. Vienā no tām iepriekš darbojies autoserviss. Šobrīd saimnieciskā tur darbība nenotiek, bet teritorijā neatbilstošos apstākļos glabājas dažādas transportlīdzekļu detaļas, virsbūves daļas un nolietotas riepas. "Īpašuma pārstāve inspektoriem skaidroja, ka šobrīd teritorija tiek kārtota un visi atkritumu tiks nodoti atkritumu apsaimniekotājam," tā K.Kļaveniece, papildinot, ka turpat blakus adresē konstatēti vairāk nekā 25 novietoti transportlīdzekļi izjaukšanas stadijā, kā arī dažādas detaļas un nolietotas transportlīdzekļu riepas. "Dienests šobrīd noskaidro teritorijas īpašnieku, lai veiktu pārrunas un uzdotu novērst konstatētās nepilnības," stāsta VVD pārstāve.

 

Neatbilstoša vairāk nekā 30 nolietoto transportlīdzekļu, vairāk nekā 100 transportlīdzekļu detaļu un nolietoto riepu uzglabāšana kampaņas gaitā fiksēta arī Vītolu ceļā.

 

Šīs kontroles kampaņas laikā vides inspektori īstenoja principu "Konsultē vispirms!". Tas nozīmē, ka objektos sastaptajiem pārstāvjiem sniegtas konsultācijas par vides prasībām un darbībām, kas jāveic, lai nodrošinātu to izpildi. Uzņēmumiem, kuru darbībā tika konstatētas neatbilstības vides prasībām, ir dots laiks viens mēnesis, lai tās novērstu. Ja tas netiks izdarīts norādītajā termiņā, VVD lems par administratīvās atbildības piemērošanu.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies