Budžets

 2019.gada budžets
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr.19-5 "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019. gadam""

 

 1. Saistošie noteikumi
 2. Pamatbudžeta ieņēmumi
 3. Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums
 4. Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām
 5. Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem
 6. Ilgtermiņa saistības
 7. Speciālā budžeta kopsavilkums
 8. Speciālā budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem
 9. Paskaidrojuma raksts
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošie noteikumi Nr.19-15 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 19-5 "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019. gadam"

 

 1. Saistošie noteikumi
 2. Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums
 3. Pamatbudžeta ieņēmumi
 4. Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām
 5. Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem
 6. Ilgtermiņa saistības
 7. Speciālā budžeta kopsavilkums
 8. Speciālā budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem
 9. Paskaidrojuma raksts
 10. Domes lēmums

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. jūlija saistošie noteikumi Nr.19-16 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 19-5 "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019. gadam"

 

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Paskaidrojuma raksts

Domes lēmums