Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

baner.png

 

2020.gada 16.novembrī Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2/0/20/I/001 "Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanu.

Projekta mērķis:

Paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas ēkā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.


Projekta ietvaros plānotās darbības:

 • Bēniņu pārseguma papildu siltināšana un jumta seguma nomaiņa;
 • Ārsienu konstrukciju papildu siltināšana;
 • Cokola daļas papildu siltināšana;
 • Ieejas mezgla rekonstrukcija;
 • Logu nomaiņa ēkā;
 • Apkures sistēmas rekonstrukcija un balansēšana;
 • Siltummezgla automatizācijas sistēmas uzlabošana;
 • Apgaismojuma nomaiņa;
 • Zibens aizsardzības sistēmas izbūve;
 • Publicitātes pasākumi.

Plānotie rezultāti:

 • Uzlabota ēkas energoefektivitāte – primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 110 706,59 kWh/gadā (no 208 458, 83 uz 97 752,24 kWh/gadā);
 • Samazināta CO2 emisija – siltumnīcefekta gāzu samazinājums CO2 ekvivalenta tonnās par 21,464 t CO2 /gadā (no 41,847 uz 20,383 t CO2 /gadā);
 • Sasniegts vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 92,49 kWh/m²/gadā;
 • Uzlabots ēkas energoefektivitātes novērtējums no 198,89 kWh/m²/gadā uz 92,49 kWh/m²/gadā;
 • Ēkas siltumapgādes izdevumi samazināsies par 53%.


Projekta budžets:
Projekta kopējās izmaksas ir 404 334,17 euro, no tām 192 701,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 8 501,52 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 203 131,65 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.


Plānotais projekta īstenošanas laiks:
No 2020.gada novembra līdz 2021.gada decembrim.

 

 

Projekta aktualitātes uz 2021.gada aprīli

 

Turpinoties energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas ēkā, Mazajā ceļā 3, līdz 2021.gada aprīlim ir veiktas šādas darbības:  

 • daļēja cokola daļas siltināšana;
 • daļēja fasādes siltināšana;
 • nomainīti logi;
 • uzsākti ēkas ieejas mezglu pārbūves darbi;  
 • pārbūvēta apkures sistēma;
 • uzsākti radiatoru maiņas darbi;
 • pabeigta lietus kanalizācijas sistēmas izbūve;
 • uzsākti bēniņu pārseguma papildu siltināšanas darbi;
 • uzsākti jumta pārseguma maiņas un jumta labošanas darbi;
 • noslēgti iekštelpu apdares darbi;
 • noslēgti elektromontāžas darbi iekštelpās.

Lai paaugstinātu energoefektivitāti Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas ēkā un samazinātu siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas, līdz būvdarbu beigām plānots veikt:

 • pabeigt cokola siltināšanu;
 • pabeigt fasādes siltināšanu;
 • pabeigt ēkas ieejas mezglu pārbūves darbus;
 • pabeigt bēniņu pārseguma papildu siltināšanas darbus;
 • pabeigt radiatoru maiņas darbus;
 • pabeigt jumta pārseguma maiņas darbus;
 • teritorijas labiekārtošanas darbus;
 • elektromontāžas darbus ēkas fasādē;
 • video novērošanas un ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvi;
 • zibens aizsardzības sistēmas izbūvi;
 • esošās ventilācijas sistēmas vienkāršota pārbūvi;
 • fasādes krāsošanas darbus.

 

Kontakti:
Aiga Anitena
Projektu vadītāja
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Projektu vadības sektors
Tel.: 63005560
E-pasts: aiga.anitena@jelgava.dome.lv