Par dzīvojamai mājai Zvejnieku iela 1, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka

2019.gada 27.februārī Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija izskatīja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku Zvejnieku ielā 1, Jelgavā, iesniegumu un pieņēma lēmumu:

 

1.Pārskatīt funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu dzīvojamai mājai Zvejnieku ielā 1, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 012 0001 009) zemes vienības robežās Meiju ceļā 6, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 012 0001).

 

2.Informēt dzīvojamo māju Meiju ceļā 26, Meiju ceļā 24, Meiju ceļā 24A, Meiju ceļā 22, Meiju ceļā 28, Meiju ceļā 30, Meiju ceļā 36, Meiju ceļā 12, Meiju ceļā 14, Meiju ceļā 16, Meiju ceļā 18, Meiju ceļā 20, Zvejnieku ielā 3, Zvejnieku ielā 5, Zvejnieku ielā 7, Jelgavā, dzīvokļu īpašniekus par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu zemes vienības Meiju ceļā 6, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 012 0001) robežās.

 

3.Informēt dzīvojamās mājas Meiju ceļā 36, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 012 0005 005) un dzīvojamās mājas Meiju ceļā 30, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 012 0005 004) dzīvokļu īpašniekus, ka tiks pārskatīta tikai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala daļa, kas ir daļa no zemes vienības Meiju ceļā 6, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 012 0001).

 

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 18-9 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu”, aicinām dzīvojamo māju Meiju ceļā 26, Meiju ceļā 24, Meiju ceļā 24A, Meiju ceļā 22, Meiju ceļā 28, Meiju ceļā 30, Meiju ceļā 36, Meiju ceļā 12, Meiju ceļā 14, Meiju ceļā 16, Meiju ceļā 18, Meiju ceļā 20, Zvejnieku ielā 1, Zvejnieku ielā 3, Zvejnieku ielā 5, Zvejnieku ielā 7, Jelgavā dzīvokļu īpašniekus divu mēnešu laikā no šīs publikācijas datuma izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu  un iesniegt  tos Jelgavas pilsētas domes Klientu apmeklētāju centrā Jelgavā, Lielā ielā 11, 131.kabinetā: pirmdienās no plkst.08.00 līdz plkst.19.00; otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz plkst.17.00 un piektdienās no plkst.08.00 līdz plkst.14.00, vai nosūtot tos elektroniskā veidā (dome@dome.jelgava.lv).

Kontaktpersona: Līga Beiere, tālrunis: 63005552