Irina Pilvere

LLU rektore profesore:

 

"Jebkurai attīstītai pilsētai ir svarīgi, lai tajā būtu sava universitāte. Latvijā un arī pasaulē tādu pilsētu nav daudz, bet Jelgava var lepoties. Turklāt mēs esam unikāli, jo universitāte atrodas Baltijas lielākajā baroka pērlē – Jelgavas pilī. Tas, protams, ir pagodinājums un arī atbildība. Manuprāt, pēdējos gados arvien vairāk apzināmies, ka universitāte un pilsēta ir nesaraujami saistītas. Universitātes darbs ir sagatavot kvalificētus nozaru speciālistus, kuri ietekmēs tautsaimniecības attīstību, mēs sniedzam ieguldījumu pētniecībā, un gribas ticēt, ka, sakārtojot LLU piederošās ēkas, dodam ieguldījumu Jelgavas pilsētvides attīstībā. Jelgava un tās iedzīvotāji var lepoties ar savu universitāti, taču ne mirkli nevaram aizmirst, ka esam ļoti tuvu Rīgai, mums ir jāspēj konkurēt ar galvaspilsētas augstskolām. Tieši tāpēc kopā ar pilsētu strādājam, lai turpinātu radīt inovācijas uzņēmējdarbībā, jaunas darbavietas un motivētu jauniešus palikt šeit. Saredzu, ka universitāte vēl daudz ciešāk varētu sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem pētniecības jomā – mēs varam palīdzēt inovāciju radīšanā. No uzņēmējiem gaidām arī idejas par jaunu studiju virzienu attīstību LLU, kas veicinātu ražošanas attīstību pilsētā."