Publiskā apspriešana koku ciršanai

16.05.2019.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Rīgas ielā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota divu koku ciršanas iecere zemes vienībā ar kadastra apzīmējuma Nr. 09000270272, blakus īpašumam Rīgas ielā 50A, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 16.05.2019. līdz 30.05.2019. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Aptaujas lapaKoku ciršanas plāns

 

21.03.2019.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Lietuvas šosejā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota septiņu koku ciršanas iecere zemes vienībā ar kadastra apzīmējuma Nr. 09000170368, blakus īpašumam Lietuvas šosejā 70, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 21.03.2019. līdz 04.04.2019. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Lietuvas šosejas 70 plāns Aptaujas lapa

 

24.01.19.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Asteru ielā un Pūra ceļā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota astoņpadsmit koku ciršanas iecere Asteru ielā un Pūra ceļā, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 24.01.2019. līdz 07.02.2019. ieskaitot. Koku ciršana paredzēta sakarā ar to,  ka koki ir daļēji bojāti un izvietoti blakus perspektīvajai dzīvojamo māju apbūvei.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Asteru iela

 

Asteru_iela_1.jpg

 

Pūra ceļš

 

Pura_cels_2.jpg

 

 

Pura_cels_3.jpg

 

 

Astereu ielas un Pūra ceļa plāns

Aptaujas lapa

 

8.10.18.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pumpura ielā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota četru koku ciršanas iecere Pumpura ielā, blakus īpašumam Pumpura ielā 5, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 18.10.2018. līdz 01.11.2018. ieskaitot. Koku ciršana paredzēta sakarā ar to,  ka koki aizēno blakus esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu logus un ir iespējama to retināšana.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Aptaujas lapa

Koku novietnes plāns

 

Pumpura_iela_fotofiksācija_1.jpg

 

Pumpura_iela_fotofiksācija_2.jpg

 

20.09.18.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Sniega ielā un Būriņu ceļā Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota 23 koku ciršanas iecere Sniega ielas pieguļošajās teritorijās un 19 koku ciršanas iecere Būriņa ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā. Koku ciršana plānota projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās”, kas paredz zaļās infrastruktūras izveidošanu Sniega ielas apkaimē, virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošanu Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Svētes upes caurplūdes atjaunošanu pie Būriņu ceļa tilta un novadgrāvja caurplūdes atjaunošanu pie Būriņu ceļa.

 

Publiskā apspriešana notiek no 20.09.2018. līdz 04.10.2018. ieskaitot. Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Koku saraksts Sniega ielā

Koku saraksts Būriņu ceļā

Aptaujas lapa

 

16.08.18.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pilssalas ielā 12, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteiktajam un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 13.08.2018. lēmumu Nr. 528/4-5/K, publiskajai apspriešanai tiek nodota piecu koku ciršanas iecere Pilssalas ielā 12, Jelgavā. Koku ciršana plānota projekta “Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā” Pilssalas ielā 8 un Pilssalas ielā 12, Jelgavā ietvaros, kas paredz krasta nostiprinājumu un bruģēta stāvlaukuma izbūvi.

 

Publiskā apspriešana notiek no 16.08.2018. līdz 30.08.2018. ieskaitot. Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Aptaujas lapa

 

Koku ciršanas publiskā apspriešana Pilssalas ielā 12.jpg

 

01.08.18.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Lietuvas šosejā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 31.07.2018. lēmumu Nr. 470/4-5/K, publiskajai apspriešanai tiek nodota koka ciršanas iecere Lietuvas šosejā (kadastra apzīmējums 09000070247), Jelgavā. Koka ciršana paredzēta sakarā ar plānotās degvielas un auto gāzes uzpildes stacijas ar veikalu Lietuvas šosejā 2A, Jelgavā, iebrauktuves izbūvi. Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “KOOL Latvija”, Bērzaunes iela 11, Rīga.

 

Publiskā apspriešana notiek no 02.08.2018. līdz 16.08.2018. ieskaitot. Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Aptaujas lapa

 

Screenshot (333).jpg

 

01.08.18.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai “Rīgas ielā un Pumpura ielā, Jelgavā”

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 30.07.2018. lēmumu Nr. 466/4-5/K, publiskajai apspriešanai tiek nodota astoņpadsmit koku ciršanas iecere Rīgas ielā un Pumpura ielā, Jelgavā. Koku ciršana paredzēta sakarā ar to  ka nepieciešama retināšana (10 gab.) un koki ir daļēji nokaltuši (8 gab.). Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “EfTEN Jelgava”, Blaumaņa iela 5a-2, Rīga.

 

Publiskā apspriešana notiek no 02.08.2018. līdz 16.08.2018. ieskaitot. Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Aptaujas lapa

 

Screenshot (332).jpg

 

03.04.18

 

Ziņojums par publisko apspriešanas procedūru koku ciršanai Garozas ielā, Prohorova ielā, Neretas ielā, Jelgavā

 

 

Informācija par publisko apspriešanu

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas pašvaldība

Publiskās apspriešanas norises laiks: 08.03.2018. – 22.03.2018.

 

Publiskā apspriešana rīkota pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 2018.gada 26.janvāra lēmumu Nr. 54/4-5/K

 

Koku ciršanas mērķis: Garozas ielas posma, Prohorova ielas un Neretas ielas, Jelgavā,  pārbūve, kas paredz novecojušās ielu infrastruktūras atjaunošanu un uzlabošanu.

 

Plānoto cērtamo koku apraksts: Būvprojektu realizācijas ietvaros, ielu sarkano līniju robežās, paredzēta 105 koku izciršana, tai skaitā 54 vērtīgi koki, 18 mazvērtīgi koki, 33 nevērtīgi koki. Ielu sarkanajās līnijās saglabājami 233 koki.

 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums:

1.

Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules

Skaits kopā

 

1.1. aptaujas lapas

1

1.2. iesniegumi

-

1.3. vēstules

-

2

Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri (Iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā)

 

 

2.1. atbalsta

- Par koku ciršanu pretenziju nav.

1

2.2. daļēji atbalsta

-

2.3. noraida

-

2.4. cits viedoklis

-

 

07.03.2018

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai plānotajās būvniecības iecerēs “Garozas ielas pārbūve, Jelgavā”, “Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā” un “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā”

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 26.01.2018. lēmumu Nr. 54/4-5/K, publiskai apspriešanai tiek nodota 105 koku ciršanas iecere. Publiskā apspriešana notiek no 08.03.2018. līdz 22.03.2018. ieskaitot.

 

Tiek veikta būvprojektu “Garozas ielas pārbūve, Jelgavā”, “Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā” un “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā” izstrāde, kuru realizēšana paredzēta 2019 - 2020.gadā. Ielu pārbūves mērķis ir novecojušās ielu infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana. Būvprojektos tiks paredzēta braukšanas joslu pārbūve un paplašināšana, autobusu pieturu, apgaismojuma, inženiertīklu, apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu, izbūve. Būvprojektu realizācijas ietvaros, ielu sarkano līniju robežās, paredzēta 105 koku izciršana, tai skaitā 54 vērtīgi koki, 18 mazvērtīgi koki, 33 nevērtīgi koki. Ielu sarkanajās līnijās saglabājami 233 koki. Būvprojektu ietvaros tiks paredzēts iestādīt aptuveni 80 kokus.

 

Objekta pasūtītājs – Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava (sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams saņemt Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, vecākā projektu vadītāja Daina Traidase t.63005490, e-pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv)This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Objekta projektētājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “3C”, Paula Lejiņa iela 2, Jelgava.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: buvvalde@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības pašvaldības Būvvaldē.

 

Vispārīgie dati

Informatīvs materiāls (1)

Informatīvs materiāls (2)

Koku novērtējums

Skaidrojošais apraksts

Aptaujas lapa

Foto