5 °C, 5 m/s, 88.6 %

Saistošo noteikumu publiskā apspriešana

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaLīdzdalībaSaistošo noteikumu publiskā apspriešana
Saistošo noteikumu publiskā apspriešana

05.02.2024.

Saistošo noteikumu  „Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības  2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.23-17 “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā””   projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts  „Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības  2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.23-17 “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2024. gada 19. februārim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012536 vai rakstīt uz e-pastu jelena.laskova@soc.jelgava.lv

07.12.2023.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu projekts un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi ” projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2023. gada 21. decembrim pulksten 09.45. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005412 vai rakstīt uz e-pastu Simona.Mirka@jelgava.lv.

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

 

08.11.2023.

Saistošo noteikumu “Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos  Nr. 23-16 “Par medībām Jelgavas valstspilsētas teritorijā”” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts ” Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos  Nr. 23-16 “Par medībām Jelgavas valstspilsētas teritorijā””  un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2023. gada 22. novembrim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63084470 vai rakstīt uz e-pastu pilsetsaimnieciba@jelgava.lv.

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

 

08.11.2023.

Saistošo noteikumu “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos  Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos  Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2023. gada 21. novembrim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012536 vai rakstīt uz e-pastu jelena.laskova@soc.jelgava.lv.

Lēmuma projekts

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi

 

12.09.2023.

Saistošo noteikumu “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2023. gada 26. septembrim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012536 vai rakstīt uz e-pastu jelena.laskova@soc.jelgava.lv.

Lēmuma projekts

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

 

25.07.2023.

Saistošo noteikumu “Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2023. gada 25. jūlija līdz 10. augustam. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005488 vai rakstīt uz e-pastu: agija.grauda@jelgava.lv

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi

 

19.07.2023.

Saistošo noteikumu „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības  2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā””  projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības  2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2023. gada 2. augustam. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012536 vai rakstīt uz e-pastu jelena.laskova@soc.jelgava.lv

Saistošie noteikumi

Lēmuma projekts

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

 

19.07.2023.

Saistošo noteikumu “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos  Nr. 21-21  “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā””  projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos  Nr. 21-21  “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2023. gada 2. augustam. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012536 vai rakstīt uz e-pastu jelena.laskova@soc.jelgava.lv

Saistošie noteikumi

Lēmuma projekts

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

 

19.07.2023.

Saistošo noteikumu “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos  Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos  Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2023. gada 2. augustam. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012536 vai rakstīt uz e-pastu jelena.laskova@soc.jelgava.lv

 

Saistošie noteikumi

Lēmuma projekts

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

 

06.07.2023.

Saistošo noteikumu “Par medībām Jelgavas valstspilsētas teritorijā” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Par medībām Jelgavas valstspilsētas teritorijā” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2023. gada 6.jūlija līdz 20. jūlijam. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63084475 vai rakstīt uz e-pastu: diana.stopene@jelgava.lv.

 

Saistošo noteikumu projekts

 

Pielikums

 

Paskaidojuma raksts

 

05.07.2023.

Saistošo noteikumu “Grozījumi Jelgavas domes 2007. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 142 “Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība”” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Jelgavas domes 2007. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 142 “Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība”” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2023. gada 5. jūlija līdz 24. jūlijam. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005488 vai rakstīt uz e-pastu: agija.grauda@jelgava.lv.

 

Saistošie noteikumi

 

Saistošo noteikumu projekts

 

Paskaidojuma raksts

 

28.04.2023.

Saistošo noteikumu “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumu izmantošanas kārtība” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumu izmantošanas kārtība” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2023. gada 28. aprīļa līdz 12. maijam. Rakstiskus viedokļus un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski pa e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012460, 63012461 vai rakstīt pa e-pastu izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.

 

Saistošo noteikumu projekts

 

Paskaidrojuma raksts

 

17.04.2023.

 

Saistošo noteikumu projekta “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā” un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2023.gada 2.maijam. Rakstiskus viedokļus un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā darba laikā aicinām zvanīt pa tālruni 63012536 vai rakstīt uz e-pastu jelena.laskova@soc.jelgava.lv.

 

Lēmuma projekts

 

Saistošo noteikumu projekts

 

Paskaidrojuma raksts

 

23.03.2023.

 

Saistošo noteikumu “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres maksas dzīvojamās mājās Jelgavā” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres maksas dzīvojamās mājās Jelgavā” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2023. gada 23. marta līdz 9. aprīlim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005488 vai rakstīt uz e-pastu: agija.grauda@jelgava.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

 

Saistošo noteikumu projekts

 

01.02.2023.

Saistošo noteikumu “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2023. gada 1. februāra līdz 15. februārim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski pa e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012461, 63012465 vai rakstīt pa e-pastu izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

 

Saistošo noteikumu projekts

 

27.01.2023.

 

Saistošo noteikumu “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2023. gada 27. janvāra līdz 12. februārim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski pa e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005590 vai rakstīt pa e-pastu liga.daugaviete@jelgava.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

 

Saistošo noteikumu projekts