17 °C, 1 m/s, 88.9 %

ANITA BĒRZIŅA

Sākumlapa ANITA BĒRZIŅA
ANITA BĒRZIŅA

pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” vadītāja:

GODA ZĪME
par ilggadēju ieguldījumu Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības sistēmas attīstībā un inovatīvu metodisko materiālu izstrādi

“Esmu pateicīga un gandarīta, ka mans darbs ir novērtēts tik augstu. Jā, šovasar esmu nolēmusi atstāt savu “Kamolīti”. Daudzi jautā – kāpēc? Uzskatu, ka ir jāstrādā tik ilgi, kamēr gan jūties labi kā fiziski, tā emocionāli, gan tiec laikam līdzi, un, ja ir izvēle, tā ir jāizmanto. Izglītības iestādes, kurā mācās 233 bērni un strādā 51 darbinieks, vadīšana ir liela atbildība, kuru esmu uzņēmusies jau teju 30 gadus. Tas ir 24 stundu darbs septiņas dienas nedēļā, jo tu nepārtraukti domā, lai viss būtu kārtībā, lai nepārsteigtu sadzīviskas nebūšanas, lai nevienam darbiniekam nekas neatgadītos un visi ierastos darbā, lai bērni justos labi, lai vecākiem mierīga sirds. Mūsu “Kamolītim” raksturīgi, ka neviļus sanāk tā, ka esam soli priekšā. Kad valstī tikai sāk spriest par kaut ko jaunu pirmsskolas izglītībā – iekļaujoša izglītība, kompetenču pieeja, skola kā mācīšanās organizācija –, to esam kādu laiku darījuši, vadoties pēc savas izpratnes un pieredzes. Pie mums pieredzes apmaiņā brauc kolēģi no daudzām Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm. Vienmēr bērni ir bijuši centrā, un no tā veidojam savu ikdienu, izvirzām mērķus un uzdevumus. Esmu pateicīga par to, ka blakus ir bijuši gudri, radoši, atbalstoši kolēģi, kuri ar prieku īsteno vispārdrošākās idejas. Lai realizētu mūsu ieceres, liels atbalsts ir bijis gan no Izglītības pārvaldes, gan pašvaldības. Vajag tikai ticēt tam, ko tu dari, un viss izdosies!”