4.3 °C, 4.2 m/s, 59.2 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītība13–15 gadus vecie skolēni izglītības iestādē var pieteikties darbam vasarā
13–15 gadus vecie skolēni izglītības iestādē var pieteikties darbam vasarā
03/04/2024

Jelgavas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēni vecumā no 13 līdz 15 (8. klase) gadiem, kuru dzīvesvieta ne vēlāk kā 1. janvārī deklarēta Jelgavas administratīvajā teritorijā, aicināti savā izglītības iestādē pieteikties nodarbinātības programmai vasaras brīvlaikā. 13 un 14 gadus veci skolēni vasarā varēs strādāt četras stundas dienā divas nedēļas, bet 15 gadus veci skolēni – sešas stundas dienā trīs nedēļas.

Nodarbinātības mērķis ir veicināt īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, radīt iespēju iegūt darba pieredzi, veidot izpratni par profesijām, veicināt karjeras attīstību un prasmi nepieciešamo dokumentu sagatavošanā darba tiesisko attiecību nodibināšanai.

Skolās pie sociālajiem pedagogiem ir sākusies 13–15 gadus veco skolēnu pieteikumu iesniegšana, lai pretendētu uz darba vietu. Pieteikuma forma un kārtība ir pieejama ziņai pievienotajos noteikumos. Plānots, ka Jelgavas Izglītības pārvaldes koordinētajā nodarbinātības programmā no 3. jūnija līdz 23. augustam ar darbu tiks nodrošināti 240 skolēni, kuri mācās 6., 7. un 8. klasē, un par to pretendenti tiks informēti 17. maijā. Pašvaldības finansējums šim mērķim ir 80 980 eiro.

No 15. aprīļa līdz 1. maijam darba devēji – pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības, izglītības iestādes un citi – Jelgavas Izglītības pārvaldē varēs pieteikt darba vietu skolēniem. Pieteikums, kas pieejams pievienotajos noteikumos, jānosūta uz e-pasta adresi livija.vilcane@izglitiba.jelgava.lv. Darba devējiem pašvaldība nodrošinās finansējumu darba samaksai skolēnam pilnā apmērā (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kompensācijas izmaksai par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu un izglītojamo apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darba vietā nodarbinātības laikā. Pašvaldības finansējumā netiek iekļauti ar nodarbinātību saistītie transporta izdevumi.