19.2 °C, 4.5 m/s, 87.5 %

Jaunumi

Sākumlapa Jaunumi2015.gadā Jelgavas pilsētas domes sēdēs pieņemts 241 lēmums
2015.gadā Jelgavas pilsētas domes sēdēs pieņemts 241 lēmums
15/01/2016

2015.gadā notikušas 15 Jelgavas pilsētas domes sēdes, tajā skaitā trīs ārkārtas sēdes. Domes sēdēs izskatīti 243 jautājumi, pieņemts 241 lēmums, apstiprināti četri nolikumi un 23 saistošie noteikumi. Visas domes sēdes 2015.gadā apmeklējuši četri deputāti.

2015.gadā notikušas 15 Jelgavas pilsētas domes sēdes, tajā skaitā trīs ārkārtas sēdes. Domes sēdēs izskatīti 243 jautājumi, pieņemts 241 lēmums, apstiprināti četri nolikumi un 23 saistošie noteikumi. Visas domes sēdes 2015.gadā apmeklējuši četri deputāti.

Domes sēdēs apstiprināti četri pašvaldības iestāžu nolikumi (Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC), Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedības, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un bērnudārza “Zīļuks” nolikumi), 23 saistošie noteikumi, kā arī vieni noteikumi („Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”).
 
Visas domes sēdes 2015.gadā apmeklējuši četri deputāti: Rita Vectirāne, Vilis Ļevčenoks, Andrejs Garančs un Jurijs Strods.

Komandējuma, atvaļinājuma vai citu iemeslu dēļ vienu domes sēdi gada laikā nav apmeklējuši deputāti: Jānis Bacāns, Valentīns Grigorjevs, Sergejs Stoļarovs, Saulvedis Šalājevs un Andris Tomašūns.

Komandējuma, atvaļinājuma vai citu iemeslu dēļ gada laikā divas domes sēdes nav apmeklējuši deputāti: Andris Rāviņš, Mintauts Buškevics, Dace Olte, Aigars Rublis un Ivars Jakovels. Domes priekšsēdētājs A. Rāviņš vienu domes sēdi nav apmeklējis komandējuma, otru – atvaļinājuma laikā. Savukārt trīs domes sēdēs nezināmu iemeslu dēļ nav piedalījies deputāts Roberts Šlegelmilhs.
 
2015.gadā notikušas 45 pastāvīgo komiteju sēdes – 15 Finanšu komitejas sēdes, no tām trīs komiteju kopīgās sēdes un divas Finanšu un Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteju kopīgās sēdes, 9 Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēdes, 9 Izglītības un sporta komitejas sēdes un 12 Sociālo lietu, veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēdes.
 
Komiteju sēdēs kopā izskatīti 304 jautājumi un pieņemti 57 lēmumi. Finanšu komitejās izskatīti 105 jautājumi un pieņemti 6 lēmumi; Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēdēs izskatīti 55 jautājumi, pieņemti 14 lēmumi; Izglītības un sporta komitejas sēdēs izskatīti 43 jautājumi, pieņemti 22 lēmumi; Sociālo lietu, veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēdēs izskatīts 101 jautājums un pieņemti 15 lēmumi.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē