18.5 °C, 1.8 m/s, 94.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrība2021. gads nesīs dažādas izmaiņas sociālajā jomā
2021. gads nesīs dažādas izmaiņas sociālajā jomā
30/12/2020

No 2021. gada 1. janvāra stāsies spēkā vairākas izmaiņas sociālajā jomā. Jelgavas Sociālo lietu pārvalde (JSLP) iepazīstina ar dažām no šīm izmaiņām, kuras jāņem vērā arī jelgavniekiem.

JSLP informē, ka no 2021. gada janvāra valstī tiks palielināts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) slieksnis, kas līdzšinējo 64 eiro vietā būs 109 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, kā arī 76 eiro pārējām mājsaimniecībā esošajām personām. Līdz šā gada decembrim Jelgavas pilsētā GMI pabalsts kopumā izmaksāts 120 personām.

 

Vienlaikus no nākamā gada plānots mainīt arī trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanas kārtību. Lai mājsaimniecību pasludinātu par trūcīgu, pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumiem jābūt ne lielākiem kā 272 eiro (līdz šim 128,06 eiro), bet pārējām personām mājsaimniecībā – 190 eiro. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka pašvaldības saistošie noteikumi, ko Jelgavas pilsētā plānots pārskatīt 2021. gada janvārī. Tiek plānots, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis būs 370 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 259 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Tāpat jārēķinās, ka maznodrošinātā statusa saņēmējiem līdz 2021. gada 1. aprīlim tiks pārskatīta kārtība mājokļa pabalsta saņemšanai saskaņā ar valstī vienotiem apstiprinātiem normatīviem.

 

No nākamā gada janvāra izmaiņas pabalstu apmēros skars arī bērnus, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē. Pilngadību sasniegušam bērnam, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, tiks palielināts vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – no 350 eiro uz 781,28 eiro. Vienreizējais pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai noteikts 218 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro apmērā. Savukārt, ja bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns sasniedzis pilngadību, bet turpina mācības, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, viņam tiek piešķirts ikmēneša pabalsts 109 eiro apmērā, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro apmērā.

 

Jelgavas sociālo lietu pārvalde vērš uzmanību, ka, ņemot vērā, ka valstī izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 2021. gada 7. februārim, personām, kurām jau piešķirts (pagarināts) trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statuss, tas automātiski tiks pagarināts – bez klienta klātbūtnes un iesnieguma. Līdz ar to arī izsniegtā izziņa, kas apliecina personas statusu, nav jāatjauno un tā būs derīga vismaz līdz 2021. gada februāra beigām, tajā skaitā ES pārtikas paku un higiēnas preču saņemšanai.

 

Taču personām, kuras trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu kārtos pirmo reizi, JSLP jāiesniedz aizpildīts iesniegums (veidlapa atrodama ŠEIT), izziņa par ienākumiem, kas ietver pēdējos trīs kalendāros mēnešus, kā arī konta pārskati no visu mājsaimniecībā esošu personu atvērtajiem kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontiem par pilniem pēdējiem trīs kalendāra mēnešiem.

 

Iesniegumu un minētos dokumentus JSLP var iesniegt vairākos veidos: atsūtot parakstītu e-pastu ar drošu elektronisko parakstu, iesniedzot tos portāla Latvija.lv e-pakalpojumos, nosūtot pa pastu (Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgava, LV-3001) vai ievietojot tos JSLP pastkastītē pie Informācijas kabineta, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā. Oriģināli nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam no visu mājsaimniecībā dzīvojošo pilngadīgo personu puses.

 

Ārkārtējās situācija laikā JSLP turpina sniegt iedzīvotājiem valstī noteikto sociālo atbalstu. Sociālo lietu pārvalde atgādina, ka pieņemšana pie sociālajiem darbiniekiem un citiem speciālistiem iespēju robežās notiek attālināti, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu. Tālrunis informācijai  –63048914, 63007224.

 

 

Foto: Pixabay.com

 

Informācija: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde