17.2 °C, 3.6 m/s, 72.5 %

Jaunumi

Sākumlapa Jaunumi23. martā visas skolas mācības uzsāk attālināti
23. martā visas skolas mācības uzsāk attālināti
20/03/2020

No pirmdienas visas Jelgavas skolas nodrošinās mācību procesu attālināti. Katra izglītības iestāde ir izstrādājusi attālināta mācību procesa organizēšanas kārtību un ar to var iepazīties katras skolas mājaslapā. Taču ikvienas skolas operatīvais saziņas veids ar skolēniem un vecākiem tāpat kā līdz šim būs e-klase, kur skolēni saņems darba uzdevumus un vecāki varēs sekot līdzi mācību procesam. Jelgavas izglītības pārvaldē uzsver, ka attālinātajā mācību procesā visbūtiskākā būs ģimenes līdzdarbība un vecāku atbalsts tieši sākumskolas posma skolēniem, lai palīdzētu saviem bērniem apgūt mācību vielu.

Jelgavas izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Tija Aleksandrova informē, ka šonedēļ, kamēr skolās ir brīvlaiks, skolu vadības komandas un pedagogi strādāja, lai, atbilstoši izglītības un mācību priekšmetu programmām, izstrādātu mācību apguves plānu katrai klasei. “Valsts izglītības satura centrs ir izdevis “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai”, kurās ir ieteikumi skolotājiem, kā plānot attālinātu mācību procesu, kādus interneta rīkus un resursus var izmantot un kā nodrošināt atgriezenisko saiti no skolēniem par mācību vielas apguvi. Tāpat Jelgavas izglītības iestādes ir apzinājušas, kāda saziņas forma ir labākais risinājums katram skolēnam. Lai nodrošinātu interneta pieslēgumu, sadarbībā ar LMT šodien tiks uzstādīti 27 rūteri un SIM kartes mūsu pilsētas skolēniem, tāpat skolas iespēju robežās, nepieciešamības gadījumā skolēnu vecākiem izsniedz lietošanā izglītības iestādes portatīvos datorus,” skaidro T.Aleksandrova.

 

Pirmdien, kad skolas sāka nodrošināt mācības attālināti, bija vērojami traucējumi E-klases darbībā, platformai varēja pieslēgties tikai pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem, taču, kā uzsver T.Aleksandrova, skolotāji operatīvi reaģēja un izmantoja citus saziņas veidus ar skolēniem. “Brīžos, kad E-klasei piekļuve ir apgrūtināta, pedagogi izmanto e-pastu, īsziņas, telefona zvanus, lai komunicētu ar skolēniem un nodotu viņiem informāciju. Tāpēc, pat neskatoties uz zināmām neērtībām, visās Jelgavas skolās mācības attālināti tiek nodrošinātas jau no pirmdienas,” stāsta Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece.

 

Mācoties attālināti, tiks vērtēta atgriezeniskā saite – vai skolēns vielu ir apguvis vai nav apguvis. “Tāpat šobrīd, ņemot vērā šajā mācību gadā apgūstamo vielu, katrs priekšmeta skolotājs ir izvēlējies sākotnēji apgūt to mācību daļu, ko vieglāk ir īstenot, mācoties attālināti,” uzsver T.Aleksandrova.

 

Vislielākais atbalsts šajā procesā būs nepieciešams 1. līdz 4. klašu audzēkņiem. “Jaunāko klašu skolēniem ļoti nozīmīgs būs vecāku atbalsts. Ģimenei kopā būs jāiemācās plānot laiku, noteikt dienas darba prioritātes, kā arī skolēnam jāizjūt gandarījums par paveikto, saņemot atgriezenisko saiti no skolotāja un uzmanību no vecākiem. Sākumskolas posmā skolas visbiežāk audzēkņiem būs veidojušas darba uzdevumus nedēļai, kas nozīmē, ka līdz pirmdienas rītam vecākiem e-klasē jau būs pieejami darba uzdevumi visai nedēļai,” stāsta T.Aleksandrova.

 

Savukārt pamatskolas un vidusskolas jauniešiem, mācoties attālināti, īpaši nozīme būs pedagoga un skolēna, kā arī skolēnu savstarpējai sadarbībai. “Skolēni var attālināti mācīties kopā, sniegt padomu klasesbiedriem, dalīties ar savām zināšanām, neapjukt pie grūtībām, kuras radīsies, apgūstot mācību saturu patstāvīgi,” uzsver T.Aleksandrova, piebilstot, ka, uzsākot attālinātas mācības, skolotāji un skolēni iesaistās pašvadītā mācību procesā, un tā ir iespēja attīstīt arī katra digitālās prasmes.

 

Izglītības pārvaldē arī skaidro, ka skolēniem attālināti būs pieejamas, gan individuālās konsultācijas, gan skolas atbalsta personāla atbalsts. “Tāpat īpaša loma būs klases audzinātājam, lai, mācoties attālināti, saglabātu un koptu klases kolektīva vērtības. Jaunajos apstākļos mācību darbā svarīga ir sadarbība, līdzdarbība, uzticēšanās, emocionālā inteliģence un arī vecāku līdzdarbība. Aicinām vecākus sadarboties ar pedagogiem, motivēt bērnus plānot savu mācību darbu,” aicina T.Aleksandrova, uzsverot, ka šī būs jauna pedagoģiskā darba pieredze gan pedagogiem un skolēniem, gan vecākiem un izglītības jomas vadītājiem, tāpēc rūpīgi tiks sekot līdzi situācijai un kopīgi risināti visi aktuālie jautājumi, lai attālinātais mācību process varētu notikt kvalitatīvi.

 

Līdz ar jauno mācību procesu šajā nedēļā tiek organizēta arī skolēnu un vecāku aptauja, lai noskaidrotu viedokli par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu. Informāciju apkopos Izglītības pārvalde. “Šī ir jauna pieredze, kurā mēs mācāmies darot, tāpēc skolas savā starpā dalās pieredzē, un lūdzam arī vecāku un skolēnu viedokli, lai visi kopā uzlabotu attālināto mācību darbu,” skaidro T.Aleksandrova.

 

Informācija par to, kā katra izglītības iestāde organizēs attālināto mācību darbu no 23. marta, ir pieejama katras skolas mājaslapā, tāpat mājaslapās ir pieejami iestādes vadības, pedagogu un speciālistu kontaktinformācija.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē