17 °C, 1.2 m/s, 87.4 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītība4. vidusskolas skolēni un pedagogi apņemas dzīvot bez pāridarījumiem
4. vidusskolas skolēni un pedagogi apņemas dzīvot bez pāridarījumiem
21/09/2023

Starptautisks skolēnu veselības paradumu pētījums, kas īstenots 45 valstīs, liecina, ka Latvija ieņem otro vietu bulinga jeb pazemošanas un vardarbības izplatības rādītājos skolās. Lai mazinātu vardarbību un bulinga radīto negatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību kopumā un veidotu pozitīvu vidi skolā, 60 izglītības iestādēs visā Latvijā uzsākta programma “KiVa”. Programmā iesaistījusies arī Jelgavas 4. vidusskola.  

Pavasarī Valsts kanceleja pēc nejaušības principa uzrunāja skolas Latvijā par gatavību startēt šajā programmā. Jelgavas 4. vidusskola ir viena no 10 skolām Zemgales reģionā, kurā uzsākta šī programma. Pavasarī skolēni tika anketēti par viņu labizjūtu, un nākamā gada pavasarī notiks skolēnu atkārtota anketēšana, lai varētu salīdzināt, kā mainās iesniegtās atbildes pēc “KiVa” programmas ieviešanas.

Šodien, 21. septembrī, Jelgavas 4. vidusskolā aizvadīts programmas atklāšanas pasākums, lai iepazīstinātu ar “KiVa” programmas būtību, konceptu un norisi, kā arī 4. vidusskolas skolēni un darbinieki simboliski parakstīja vienošanos, apliecinot 365 dienas dzīvot bez pāridarījumiem. Kā pirmais ar savu rokas nospiedumu to apliecināja Jelgavas 4. vidusskolas direktors Agris Celms, aicinot skolēnus sarunāties, uzticēties skolas personālam un meklēt palīdzību.

Atklāšanas pasākumā piedalījās reģionālā “KiVa” trenere Dita Gaigala, kura klātesošos iepazīstināja ar programmas mērķi un gaitu. Jāpiebilst, ka Jelgavas 4. vidusskolā darbojas trīs “KiVa” pārstāvji, kuri šobrīd ir izgājuši pirmo apmācības posmu – iepazinušies ar metodiskajiem materiāliem. Tuvākajā laikā notiks skolu pārstāvju apmācību otrais posms – par problēmu risināšanas detalizētu gaitu. Skolām ir sagatavoti materiāli pa vecuma posmiem, un programmas īstenošana notiks klases stundās. Tie būs tematiski nodarbību plāni, spēles klātienē un tiešsaistē, tiks izspēlētas dažādas situācijas, lai skolēni, ja rastos tāda nepieciešamība, paši prastu risināt situācijas, saprastu, kā rīkoties, lai pasargātu sevi bulinga gadījumā. D.Gaigala skaidro, ka jebkurš skolēns no skolas, kurā tiek īstenota “KiVa” programma, var vērsties pēc palīdzības, padoma vai sarunas pie apmācītiem skolas “KiVa” pārstāvjiem, kā arī pie skolu sociālajiem pedagogiem un psihologiem.

2006. gadā Turku Universitātē Somijā izstrādātā bulinga novēršanas programma “KiVa” ir pirmā sistēmiskā programma bulinga novēršanai skolās, kas ieviesta jau 20 valstīs ar redzamiem rezultātiem – samazinās vardarbību skaits un priekšlaicīga mācību pārtraukšana. Kā rāda līdzšinējie ziņojumi par programmas darbību Somijā, Nīderlandē, Itālijā un citās valstīs, veiksmīga dažādu sektoru partnerība palīdz mazināt vardarbību.