27.7 °C, 2.1 m/s, 51.6 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītība6. vidusskola kļūs par Jelgavas Pārlielupes pamatskolu
6. vidusskola kļūs par Jelgavas Pārlielupes pamatskolu
16/03/2021

Ar 2021.gada 1.jūliju plānots mainīt Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 6.vidusskola” īstenoto izglītības pakāpi no vidējās izglītības uz pamatizglītību un piešķirt izglītības iestādei nosaukumu Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Pārlielupes pamatskola”. Šonedēļ jautājums skatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, bet nākamajā nedēļā par to lems domē.

Lēmuma projekts par skolas izglītības pakāpes maiņu pieņemts, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2019. – 2025.gadam, kas paredz Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, lai sekmētu efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitatīvu izglītības pakalpojumu pieejamību Jelgavā, uzlabotu izglītības infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu un veicinātu pieejamo resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu.

 

Saskaņā ar stratēģiju 2021./2022.mācību gadā tiek izveidota bilingvāla pamatskola Lielupes labajā krastā uz esošās Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 6.vidusskola” bāzes, tādējādi abos upes krastos sabalansēti attīstot mazākumtautību izglītību Jelgavas pilsētas teritorijā.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 6.vidusskola” direktoram līdz 30.aprīlim jāiesniedz apstiprināšanai pilsētas domē Jelgavas Pārlielupes pamatskolas nolikums. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē