23.4 °C, 1.8 m/s, 60.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaAdministratīvais naudas sods jāsamaksā 30 dienu laikā
Administratīvais naudas sods jāsamaksā 30 dienu laikā
07/08/2020

1. jūlijā stājās spēkā jaunais Administratīvās atbildības likums. Tas paredz, ka turpmāk personai piemērotais administratīvais naudas sods pilnā apmērā ir jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā nolēmums par sodu. Ja tas mēneša laikā netiek samaksāts, piedziņa tiek nodota piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Līdz ar pieņemto likumu pēc jaunas kārtības strādā arī Jelgavas Pašvaldības policija. “Ja līdz šim it īpaši autovadītāji, kuriem sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un piemērota soda nauda, bija pieraduši to nomaksāt reizi gadā, veicot transportlīdzekļa ikgadējo tehnisko apskati, tad šobrīd šī kārtība ir būtiski mainīta – iedzīvotājiem jāņem vērā, ka administratīvais naudas sods labprātīgi jāsamaksā mēneša laikā. Pretējā gadījumā nenomaksātā soda piedziņa uzreiz pēc 30 dienu noilguma tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam,” skaidro Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags.

 

Šajā situācijā personai, kurai naudas sods piemērots, jau jārēķinās, ka papildus tam būs jāsedz arī tiesu izpildītāja izdevumi.

 

Jelgavas Pašvaldības policija pirmos administratīvos naudas sodus pēc likuma stāšanās spēkā ir piemērojusi jūlija sākumā. Tas nozīmē, ka šīm personām piespriestais naudas sods brīvprātīgi ir jāsamaksā līdz konkrētam datumam augusta sākumā, pretējā gadījumā naudas soda piedziņa tiek nodota tiesu izpildītājam. “Šonedēļ Pašvaldības policija izsūtīja pirmos atgādinājumus sodītajām personām par naudas soda brīvprātīgas izpildes termiņa beigām. Jaunais likums nosaka, ka atgādinājums personai tiek izsūtīts ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms soda nomaksas termiņa beigām. Taču vienlaikus vēlos uzsvērt, ka informācija par piespriesto administratīvo sodu un tā nomaksas nosacījumiem pārkāpumu izdarījušai personai ne tikai tiek nodota kā pieņemtais lēmums, bet arī ir apskatāma Ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumu sadaļā, ja pārkāpums saistīts ar transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu,” iedzīvotājus aicinot rūpīgi sekot līdzi saņemtajai informācijai, akcentē V.Vanags.

 

Jāuzsver, ka šāda administratīvā soda nomaksas un piedziņas kārtība ir spēkā jebkuram piespriestajam administratīvajam naudas sodam neatkarīgi no tā, kura institūcija vai amatpersona administratīvo sodu ir piespriedusi.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē