23.9 °C, 5 m/s, 45.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiAicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai
21/09/2018

 pumpurs.jpg

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 22. oktobra plkst.19.00

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada decembrim, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

 

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

 

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa pieteikums jāiesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas izglītības pārvalde”, Svētes iela 22. – 204.kabinetā, pirmdienās no plkst.8.00 – 19.00; piektdienās no plkst.8.00 – 14.30, citās nedēļas dienās no plkst.8.00 – 17.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 – 13.00; e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv

 

Papildus informāciju par projektu sagatavošanu sniegs Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Līvija Vilcāne, tālrunis – 63012464 un izglītības iestāžu projekta koordinatori:

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola – Baiba Balode – Lukjanska;

Jelgavas 4.vidusskola – Irēna Sitņikova un Revita Zariņa;

Jelgavas 5.vidusskola – Veronika Šilo;

Jelgavas 6.vidusskola – Ļiļa Kiseļova;

Jelgavas 2.pamatskola – Kristina Badjanova;

Jelgavas 3.sākumskola – Ieva Siņicina;

Jelgavas 4.sākumskola – Irēna Buķevica;

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola – Sanda Apsīte;

Jelgavas 1.internātpamatskola- attīstības centrs – Skaidrīte Krastiņa;

Jelgavas 2.internātpamatskola – Marina Sidorova;

Jelgavas Amatu vidusskola – Zigrīda Feldmane

Jelgavas Valsts ģimnāzija – Ruta Matrosova.

  

  

Jaunatnes projektu nolikumu var lejuplādēt šeit.

2. un 3. pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa”

4. pielikums “Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem”

5. pielikums “Vērtēšanas kritēriji”

Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 

Informatīvais materiāls

Plakāts

Video

Preventīvo pasākumu plāns PMP riska samazināšanai Jelgavas pilsētā pieejams šeit.

Preventīvo pasākumu plāns PMP riska samazināšanai Jelgavas Tehnikumā pieejams šeit.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas izglītības pārvaldē