-4.4 °C, 4.3 m/s, 85 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiAicina novērtēt paveikto ES fondu projektu atvērtajās dienās
Aicina novērtēt paveikto ES fondu projektu atvērtajās dienās
28/08/2012

Atnāc, novērtē paveikto un uzzini, kādi projekti tavas pašvaldības teritorijā īstenoti ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas finansējuma palīdzību! Tā aicina Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atvērtās dienas, kas 8. un 9. septembrī norisināsies visā Latvijā un iepazīstinās iedzīvotājus ar apkārtnē īstenotiem ES fondu projektiem.

Atnāc, novērtē paveikto un uzzini, kādi projekti tavas pašvaldības teritorijā īstenoti ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas finansējuma palīdzību! Tā aicina Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atvērtās dienas, kas 8. un 9. septembrī norisināsies visā Latvijā un iepazīstinās iedzīvotājus ar apkārtnē īstenotiem ES fondu projektiem.

Projektu dienās ikvienam Latvijas iedzīvotājam no vairāk nekā pieciem tūkstošiem ES fondu finansētu projektu apskatei būs atvērti vairāk nekā 150 Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēti projekti ikvienā Latvijas reģionā. Lielākā daļa projektu dienu dalībnieku ir pašvaldībās īstenoti sabiedriski nozīmīgi ES fondu projekti: gan atjaunotas skolas, bērnudārzi, bērnu un jauniešu centri, gan kultūrvēstures un tūrisma objekti, jaunās koncertzāles Vidzemē un Latgalē, siltinātas ēkas, kā arī izveidoti gājēju un veloceliņi un uzlabotas ielas. Projektu dienās piedalīsies arī atsevišķi uzņēmumi, kas parādīs savas ražotnes un ieviestos jauninājumus, pateicoties ES fondu finansējumam. Arī vairākas augstskolas atsaukušās aicinājumam un iepazīstinās ar ES fondu finansētajiem ieguvumiem. Sociālo jomu pārstāvēs vairāki Eiropas Sociālā fonda projekti.

Jelgavas pilsētā projektu atvērtajās dienās apskatei tiek piedāvāts ERAF līdzfinansēta projekta “Reģiona nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra izveide Jelgavā” ietvaros atjaunotais Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis.

ES fondu projektu atvērto dienu projekti reprezentē kohēzijas politikas jeb ES fondu finansējumu izaugsmei laika periodā no 2007.-2013.gadam 3.2 miljardu latu apmērā, kas ir visnozīmīgākās investīcijas Latvijā un veido 70% no kopējā publiskā finansējuma.
Pateicoties tam, Latvijas dzīves līmenis ir būtiski tuvinājies ES vidējam līmenim, neskatoties uz piedzīvoto krīzi. Tas lielā mērā noticis, pateicoties kohēzijas politikas investīcijām. Kohēzijas politikas līdzekļi ir ieguldījums ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitātes uzlabošanā un tiek investēti izaugsmē un attīstībā publiskajā sektorā – izglītības, veselības, sociālās aprūpes iestādēs, autoceļos, ostās, ūdens apgādes un atkritumu apsaimniekošanā, tūrisma un kultūrvēsturiskajos objektos, kā arī uzņēmējdarbībā visās tautsaimniecības nozarēs, izglītībā un zinātnē, nodarbinātības veicināšanā, NVO stiprināšanā u.c. Kohēzijas politikas investīcijas rada pamatu un augsni tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai.

Informāciju par to, kādus projektus 8.-9. septembrī var apskatīt tuvākā apkārtnē, meklē apskates objektu kartē www.esfondi.lv. Uzzini iespējas un uzdrīksties īstenot pats!

ES fondu projektu atvērtās dienas Latvijā organizē Finanšu ministrija sadarbībā ar plānošanas reģioniem, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju.
 

Informācija sagatavota:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē
Tālr. 63005485